Blogg

Hur ska Sveriges industrier och gruvnäring uppnå målet om fossilfritt? Fortum reder ut med Maria Sunér

28 september 2021, 15:12

Två män och en kvinna sitter och pratar

Den svenska industrin har satt ett mål om en fossilfri och konkurrenskraftig industri till 2045. Detta går i linje med regeringens mål om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. För att industrin ska kunna ställa om till fossilfritt krävs det stora mängder elektricitet. Samtidigt står vi inför ett flertal utmaningar när det kommer till framtidens elförsörjning.

Vi bjöd in Maria Sunér, vd för Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, till ett samtal med Toni Kekkinen, vd Fortum Sverige, om vilka investeringar som krävs och vilken roll gruvnäringen och Fortum har i framtidens omställning.

Som energibolag delar vi många av de utmaningar som även gruvnäringen står inför, med krångliga tillståndsprocesser och uppskjutna politiska beslut. Att ställa om till fossilfri verksamhet inom industrin och gruvnäringen kräver rätt investeringar och rätt förutsättningar. Viktiga investeringar riskerar att gå om intet, vilket vi har sett under Cementakrisen. På Fortum ser vi utmaningarna i att en allt större del av samhället kommer behöva mer el, samtidigt som det är trångt i elnätet. För att möta upp efterfrågan avseende mängden elektricitet som omställningen och samhället kräver, behövs det enorma investeringar i både elproduktion och infrastruktur.

Vattenkraften och kärnkraften har båda en stor och viktig roll att spela i framtidens omställning och elförsörjning. Att man på EU-nivå fortfarande inte beslutat huruvida kärnkraften ska klassas som hållbar eller inte ser vi fortfarande som en stor risk.

Jens Bjöörn, senior manager för Public Affairs på Fortum, leder samtalet mellan Maria Sunér och 
Toni Kekkinen om vilka investeringar som krävs och vilka förutsättningar som behövs för framtidens fossilfria industri.

Hur ska Sveriges industrier och gruvnäring uppnå målet om fossilfritt?