Blogg

Hon tar kampen för bin på taken

01 maj 2023, 00:01

Biologisk mångfald

I våra stadsmiljöer finns stor potential att främja pollinering och biologisk mångfald. Vi tog ett snack med Josefina Oddsberg Gustafsson, vd och grundare på Bee Urban.

På Karlavägen 100 i centrala Stockholm surrar det behagligt från bikupor i den prunkande trädgården. Stadsodling blir allt mer populärt som en del i hållbarhetsarbetet hos europeiska storstäder och fastighetsägare.

Josefina Oddsberg Gustafsson är ekolog med urbana miljöer som specialområde. Hennes företag Bee Urban designar, bygger och förvaltar urbana landskap för att stimulera biologisk mångfald i stadsmiljö.

− Syftet är att skapa naturliga platser där både människor, flora och fauna trivs och frodas. Det gör vi genom att utveckla habitat för insekter, fåglar och växtlighet – inne i stan.

Vilken potential ser du i takodling och stadsodling?

− Jag skulle vilja säga att ingen stadsyta som kan bli mer grön förlorar på det. Tak kan bli rekreativa miljöer för människor; de kan reglera temperatur, reducera buller och förbättra stadsluften samt bidra med viss biologisk mångfald om de utformas på rätt sätt.

Hur går ert arbete till i praktiken?

− Vi utför alltid en analys av platsens förutsättningar − hur ser omgärdande landskap ut och vilken roll kan platsen fylla i det lokala ekosystemet ur ett landskapsperspektiv? Vi tittar på biotoper, vilka arter som finns samt vilka ekologiska värden fastigheten eller platsen redan har. Därefter identifieras eventuella ekosystemtjänster samt mjuka värden som mötesplatser för rekreation, trivsel och trygghet. Efter det tittar vi på placering och design av ekoinstallationer, till exempel holkar, boplatser till insekter, ängsstråk, samt sociala platser. Vi försöker få in så många värden och funktioner som möjligt. Det är trångt i stan.

Varför är bin så viktiga för framtiden? Och varför är de utrotningshotade?

− Alla insekter är livsviktiga för framtiden. En studie från Sussex University 2017 visade att 80 procent av alla flygande insekter tros ha försvunnit från centrala Europa bara under de senaste 30 åren. Nedgången beskrivs av forskare som katastrofal, och misstänks bero på utökat jordbruk samt markanvändning i stort. Insekternas habitat förstörs och därmed kan hela ekosystem vara hotade. ”Om vi förlorar insekterna kommer allting att falla samman”, menar Dave Goulson, en av forskarna bakom studien.

Vilka växter är extra bra att odla för klimat och biologisk mångfald?

− För klimatet är svaret träd. Är du tveksam över vad du ska göra för att minska utsläpp i form av grönska blir det aldrig fel om du planterar träd. När det gäller biologisk mångfald är det däremot en mer komplex fråga. Det beror helt på var man befinner sig, vilka förutsättningar som finns på platsen och vilka arter som det är möjligt att gynna. Det finns väldigt många bra källor till detta som vänder sig till privatpersoner. Ett tips är att gå in på sajten Rikare Trädgård och välja vad man vill göra. Där finns otroligt mycket information som skrivits av kunniga människor.

Stockholms stad har också tagit fram en matig guide för vilka åtgärder som kan främja biologisk mångfald i stadsmiljöer

 

Få koll på elen och sänk dina kostnader

Mitt Fortum - allt om din el

  • Följ och jämför din elanvändning
  • Se och betala fakturor
  • Skräddarsy ditt elavtal med våra tilläggstjänster
  • Ladda ner appen för flest funktioner!
Läs mer och logga in

Våra olika elavtal

Hitta rätt elavtal för just dig

  • Elavtal för olika livssituationer
  • Alltid 100% fossilfritt
  • Certifierade enligt Schysst elhandel
Jämför elavtal