Blogg

Har vi oändligt med vatten?

31 oktober 2022, 23:51

Water-flowing-autumn-leaves

Vatten är en global resurs som på många håll riskerar att ta slut. Vilket ansvar har vi här i Sverige för att bidra till framtidens tillgång genom vårt beteende?

Vatten är en stor fråga som berör alla på ett eller annat sätt. Andreas Karlsson är journalist och författare till boken Vatten - en historia om människor och civilisationer. Han menar att det finns goda anledningar att se över sin egen vattenanvändning.

Hur kommer det sig att du blev biten av just vatten som expertområde?

Jag har arbetat som journalist i Afrika i många år och vatten är ett ständigt närvarande samtalsämne och en livsavgörande utmaning för väldigt många. Det är en nyckel till att förstå en plats och villkoren för människor som bor där, och mycket av min rapportering genom åren har kommit att handla om vatten. Jag har insett att vatten är så mycket mer än en livsnödvändig vätska; vatten har även långtgående sociala, politiska och ekonomiska implikationer som jag tycker är spännande och viktiga att försöka förstå.

Varför är vatten en så viktig framtidsfråga?

För att vi befinner oss i en global vattenkris som av allt att döma kommer att fortsätta förvärras. Det handlar om klimatfrågan som är intimt kopplad till vatten, både vad gäller orsaker, konsekvenser och lösningar. Det handlar om biologisk mångfald och därmed jordens välbefinnande. Det handlar om global folkhälsa, när tillgång till rent vatten och sanitet brister. Att fokusera på vatten är helt avgörande om vi ska lyckas bygga en hållbar framtid för alla.

Vad spelar det för roll vad vi gör i Sverige egentligen - här har vi väl inte vattenbrist?

Nej, det har vi inte – annat än väldigt lokalt under begränsade perioder. Men vårt bidrag till en global vattenhushållning är viktigt. Då handlar det inte minst om vår konsumtion av varor som kläder och mat, som kräver stora mängder vatten. Det är vatten som har förbrukats någon annanstans i världen, å våra vägnar, och som därmed inte kan användas av den lokala befolkningen. Det här är en komplex fråga och det finns inga enkla lösningar, men den är viktig att vara medveten om.

Vad brukar vara det enklaste sättet för ett vanligt hushåll att minska på sin vattenförbrukning?

Det är värt att tänka på sin vattenförbrukning eftersom vi inte vet vad som kommer i framtiden. Man kan komma långt med enkla metoder. Jag har till exempel svårt att förstå hur man kan behöva duscha längre än 2-3 minuter. Och varför ska man låta vattnet rinna i väntan på kallt vatten när man kan ha en tillbringare i kylen? Vill man gå längre än så kan man dessutom låta bli att spola efter varje toalettbesök. Där förbrukas stora mängder rent dricksvatten.

Hur mycket vatten använder vi?

I Sverige använder vi ungefär 3 900 liter per person och dag. Det är lika mycket som i våra nordiska grannländer, men mindre än de flesta andra välfärdsnationer. I USA är siffran till exempel dubbelt så hög, 7 800 liter per person och dag.

Så mycket vatten kräver vår konsumtion

- Ett par jeans slukar ungefär 11 000 liter vatten. Lappa eller köp second hand nästa gång.

- Nötkött: 15 400 liter per kilo

- En kopp kaffe: 130 liter

- En banan: 160 liter

Miljöpaketet: 45 kr/mån + 6,9 öre/kWh

Rådgivning och el från förnybara källor

  • 100% el från förnybara energikällor (sol, vatten eller vind)
  • Du bidrar med 100 kr/år till Håll Sverige Rent
  • Energirådgivning så att du kan använda elen på ett mer effektivt sätt
Läs mer om Miljöpaketet

Våra olika elavtal

Hitta rätt elavtal för just dig

  • Elavtal för olika livssituationer
  • Alltid 100% fossilfritt
  • Certifierade enligt Schysst elhandel
Jämför elavtal