Blogg

Har kärnkraften en framtid i Sverige och Europa? Fortum reder ut med Tomas Tobé

11 juni 2021, 08:36

Jens Björn och Tomas Tobé i samtal

Tomas Tobé kandiderade till Europaparlamentet i valet 2019 med kärnkraft som en av sina fokusfrågor. Då var intresset för att prata om kärnkraft lågt. Idag ser vi att frågan blivit högaktuell med anledning av EU:s förslag till taxonomi. Taxonomin är tänkt att fungera som ett verktyg för att klassificera vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. För klimat och miljö skulle det vara olyckligt om kärnkraften inte blir klassad som hållbar, eftersom viktiga investeringar i ny och befintlig kärnkraft då riskerar att utebli. För att reda ut kärnkraftens betydelse och status i Europa bjöd vi in Europaparlamentarikern Tomas Tobé (M) för att samtala mer om kärnkraftsfrågan.

EU-parlamentet och EU:s ministerråd ska snart rösta om det förslag till taxonomi som EU-kommissionen har presenterat. Tyvärr så fick inte kärnkraften vara med i förslaget som lagts fram. Man har valt att lyfta ut kärnkraften, men även frågor om gas, eftersom medlemsstaterna är oeniga. I stället kommer kommissionen att lägga fram ett separat förslag till taxonomi för kärnkraften och gasen vid ett senare tillfälle. Eftersom kärnkraften kan få en avgörande betydelse för möjligheterna att få bort fossil elproduktion, samtidigt som elanvändningen förväntas öka kraftigt, så är det viktigt att den klassificeras som en hållbar investering.

I Sverige har dagens kärnkraft tillsammans med vattenkraften varit helt avgörande för få bort fossil elproduktion och bygga ett stabilt och konkurrenskraftigt elsystem. Vi på Fortum ser att kärnkraften kommer ha en viktig roll även i framtiden och arbetar för att den ska behandlas som en hållbar källa. Bland annat deltar vi i utvecklingsarbetet av små modulära reaktorer, som till lägre kostnader än större anläggningar kan bidra med flexibilitet, stabilitet och planerbarhet.

Hur EU till slut landar om kärnkraftens roll i taxonomin kommer ha stor betydelse för vilka investeringar som kommer att göras i framtiden. På samma sätt som frågan om kärnkraft delat den svenska riksdagen under decennier, så ser den nu ut att dela EU:s medlemsstater. Många länder ser kärnkraften tillsammans med väderberoende elproduktion som en väg bort från kol och olja, samtidigt som exempelvis Tyskland och Österrike av ideologiska skäl vill stoppa kärnkraft inom EU.

Tomas Tobé, Europaparlamentariker (M) och Jens Bjöörn, senior manager för Public Affairs på Fortum, pratar om kärnkraftens roll i EU, varför frågan hör hemma på EU-nivå och vilken betydelse den har för EU och Sverige.

 

Vilken betydelse har kärnkraften i Europa?