Blogg

Hur vet man att en fond är hållbar?

08 januari 2022, 14:31

Växt i händerna

Precis som med allt annat vi köper, är det svårt att veta vad som hållbart och inte. När det gäller fondsparande är det en djungel – men det börjar bli något enklare att navigera. Här är några begrepp och resurser för dig som är nyfiken på att lära dig mer om hållbara investeringar.

ESG

Ett begrepp som ofta används internationellt. ESG står för Environmental, Social och Governance, och kan egentligen översättas till det vi i Sverige brukar prata om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Skillnaden är möjligen att governance-begreppet innebär ett större ansvar för frågor som rör företagets arbete med transparens, mutor, korruption, löner och skatter. Nordea skriver om ESG här.

PRI

PRI står för Principles for Responsible Investments, och är ett initiativ framtaget av FN för att främja de 17 globala hållbarhetsmålen hos institutionella investerare som pensionsfonder. Pensionsmyndigheten sammanfattar PRI:s sex principer så här:

 1. Införliva ESG-frågor i investeringsanalys och beslutsprocesser.
 2.  Vara aktiva ägare och införliva ESG-frågor i ägarpolitik och praxis.
 3. Söka lämplig information om ESG-frågor av de företag där fondförvaltaren investerar.
 4. Främja acceptans och genomförande av principerna inom investeringsbranschen.
 5. Arbeta tillsammans med andra investerare för att förbättra effektivitet vid genomförandet av principerna.
 6. Rapportera aktiviteter och framsteg mot genomförandet av principerna.

EU:s taxonomi för hållbara investeringar

Under de senaste åren har EU:s taxonomi växt fram – ett klassificeringssystem där målet är att kunna avgöra vilka investeringar som anses miljömässigt hållbara eller inte. Följande miljömål ingår i bedömningen:

 1. Begränsning av klimatförändringar
 2. Anpassning till klimatförändringar
 3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
 4. Övergång till en cirkulär ekonomi
 5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
 6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Koll på hållbara fonder

Sveriges Forum för Hållbara Investeringar (Swesif) är en medlemsorganisation för aktörer inom den svenska finansbranschen som vill öka kunskapen om hållbara och ansvarsfulla investeringar. I dagsläget har Swesif 126 medlemmar. De har även samlat hållbarhetsdata från hundratals fonder på sajten Hållbarhetsprofilen.se.

Även Fondbolagens förening har en bra guide till hållbara investeringar. Och det finns faktiskt till och med Svanenmärkta aktiefonder om du vill ha en svensk miljöcertifiering på ditt sparande.

Vårt kundprogram

Vill du gör små insatser för klimatet i din vardag? Och dessutom tjäna timmar med el, som vi sedan drar av från din elräkningen. Då ska du gå med i vårt kundprogram. Här kan du läsa mer!

Få koll på elen och sänk dina kostnader

Mitt Fortum - allt om din el

 • Följ och jämför din elanvändning
 • Se och betala fakturor
 • Skräddarsy ditt elavtal med våra tilläggstjänster
 • Ladda ner appen för flest funktioner!
Läs mer och logga in

Tillsammans för en renare värld

Miljöpaketet

Tilläggstjänst
 • 100% el från förnybara energikällor (sol, vatten eller vind)
 • Du bidrar med 100 kr/år till Håll Sverige Rent
 • Energirådgivning så att du kan använda elen på ett mer effektivt sätt
Läs mer om Miljöpaketet