Blogg

Fortum och VOI inleder samarbete om hållbara lösningar inom mikromobilitet

30 juni 2020, 21:31

Fortum och Voi

Marknaden för mikromobilitet har växt kraftig och med den även frågan om hur hållbara tjänsterna egentligen är. Voi har de senaste åren antagit utmaningen och inte bara kraftigt förlängt livslängden på själva sparkcykeln, numera är också batterierna utbytbara. Tillsammans med Fortum tar de nu nästa steg.

Samarbetet kan delas in i tre delar och omfattar hela Norden:

Det första är återvinning av batterierna. Tack vare Fortums hydrometalliska process  så kan mer än 80% av batterimaterialet återvinnas och ämnen som kobolt, mangan och nickel gå in i produktionen av nya batterier. 
 

Batteri

 

Den andra delen betyder att Vois hela verksamhet, inte bara sparkcyklarna, kommer att använda 100 % fossilfri och förnybar vattenkraftsel. Med hjälp av systemet med ursprungsgarantier viker vi delar av produktionen från ett av vattenkraftverken i Ljusnan, Bergvik. Ett normalår producerar kraftverket, som ligger söder om Bollnäs, cirka 107 GWh el.  Det har varit i drift sedan 1961.

 

Bergvik

Vattenkraftverk i Ljusnan, Bergvik.

Den tredje delen av samarbetet spänner bågen rejält. En av återvinningssektorns stora utmaningar handlar om spårbarhet. Eller snarare bristen på det. Inte sällan är det en kedja av aktörer och i slutändan så är det svårt för en kund att verkligen veta att just deras material som de skickat iväg för återvinning hanteras som det ska – för det är stor skillnad både i lagstiftning och praktik mellan länder och regioner i världen. Vi tror att det blir allt viktigare för både företag och konsumenter att säkert kunna veta att återvinningen går rätt till och då måste det gå att spåra materialet i alla led, ända fram till det kommer tillbaka till marknaden som ny råvara. Fortum utvecklar metoder för att kunna få till en sådan spårbarhet även i större skala och samarbetet med VOI är en del av det arbetet. Fortum har i femton år deltagit i Carbon Disclousure Project och nu är ambitionen att bli ledande inom spårbarhet och transparens i återvinningssektorn. Varje sändning från Voi till oss med material att återvinna ska kunna spåras hela vägen tillbaka till marknaden som ny råvara eller bränsle – det är vårt mål. 

Vi tror att mikromobilitet kommer att öka i betydelse, inte minst nu under och efter pandemin när många bedömare tror att efterfrågan på alternativ till trängseln i kollektivtrafiken kommer att öka. Från Fortums sida är det både roligt och utmanande att få vara med och bidra till en mer hållbar mikromobilitet med den expertis vi har inom återvinning och cirkulärekonomi. Som användare står du också för ett viktigt bidrag till en förbättrad hållbarhet – genom att vara varsam och parkera sparkcyklarna där de ska så minskas slitaget och förbättras livslängden. 

Tillsammans så bidrar vi med ytterligare steg mot en renare värld.

Se fler blogginlägg.