Blogg

Fortum i gemensamt upprop – stäng inte dörren för kärnkraften den står för nära hälften av den CO2-fria elen i EU

05 juni 2020, 11:40

Leaves in sunlight

 

Omställningen till fossilfritt handlar till stor del om elektrifiering av samhällets alla sektorer. För att nå klimatmålen behövs mer ren el, mycket mer. Kärnkraften är koldioxidfri, pålitlig och kostnadseffektiv.

I Europa står kärnkraften för lite mer än en fjärdedel av all elproduktion men nästan hälften av den koldioxidfria elen. Kärnkraften kompletterar förnybar produktion och tillsammans ger de förutsättningarna för att nå Europas utmanande klimatmål. Vi kan också se att de länder som inte har med kärnkraft i sin mix kämpar med att nå sina klimatmål trots stora ansträngningar.

– Vi är övertygade om att kärnkraften har en viktig troll att spela i energisystem under en lång tid framåt om vi ska klara klimatmålen, säger Tiina Tuomela, chef för Fortums kraftproduktion.

Det är därför det är så viktigt att EU:s kriterier för vilka investeringar som kan ta del av omställningsfonderna, den så kallade taxonomin, är teknikneutral istället för att som idag stänga ute en av de mest centrala klimatneutrala produktionsformer som vi har.

– Vi har helt enkelt inte råd att välja bort någon fossilfri produktion ur energisystemet, säger Tiina Tuomela.

Energisektorn fortsätter att ha en nyckelroll i att driva både EU och klimatomställningen. Ekonomin och både företagens och hushållens konkurrenskraft är beroende av en säker tillgång till klimatneutral el.

Det är därför vi, som en del av Europas kärnkraftsindustri, undertecknade ett öppet brev som den 3 juni skickades till EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Tiina Tuomela om det öppna brevet om Europas kärnkraftsindustri