Blogg

Fortum förklarar: Vad är skillnaden mellan växelström och likström?

03 juli 2020, 11:04

Light bulbs in a row

… och vad har det ikoniska hårdrocksbandet AC/DC med saken att göra?  

Elektrisk ström är elektrisk laddning, det vill säga elektroner, i rörelse. Men visste du att alla saker som behöver el i ditt hem inte nödvändigtvis använder samma typ av elektricitet? Den största skillnaden mellan likström och växelström är den riktning i vilken strömmen rör sig.

Likström kontra växelström

Likström har en konstant strömstyrka och rör sig i en oföränderlig riktning. Till exempel är det den typen av ström som du använder i tevens fjärrkontroll när den körs på batteri. Om du skapar en grafisk representation av likström kommer det att vara en rak linje.

Växelström definieras som "elektrisk ström som periodiskt ändrar riktning, så att det i mediet flyter lika stor andel ström i båda riktningarna längs en ledare". Det är också denna växling av riktningar (mellan positiva och negativa) som har gett växelströmmen namnet. Grafiskt ser likström och växelström väldigt annorlunda ut. Där likström går i en rak linje, uppträder växelström som en sinuskurva eller ett vågliknande mönster.

När används växelström och likström?

Medan likström oftast används i batterier, används växelström vanligtvis i samband med produktion, transmission, frekvensändring och allmän användning av ström.

En bärbar dator är ett exempel på en elektrisk apparat som faktiskt körs på både likström och växelström. Växelströmmen som kommer från vägguttaget konverteras till likström med den lilla "klumpen" i mitten av laddkabeln innan den överförs till batteriet i den bärbara datorn.

...och vad hade egentligen hårdrocksbandet AC/DC med saken att göra?

Visste du att hårdrocksbandet AC/DC fick inspiration till sitt namn från likström och växelström: växelström kallas AC på engelska och likström kallas DC. När bandmedlemmarna såg termen AC/DC på en symaskin som användes för att skapa deras scenkostymer, tyckte de att det var en bra symbol för den råa kraften i deras musik, enligt dailymail.co.uk