Blogg

Ett starkare varumärke med förnybar el: ”När vi fick det erbjudandet var det självklart att tacka ja”

Medarbetare på Silver utklädda till superhjältar

Fler och fler miljömedvetna företag vill veta vart elen de använder kommer från. Enligt Therése Eineman på varumärkesbyrån Silver kan hållbara val hjälpa till att stärka ett företags varumärke.

Silver är en strategisk varumärkes- och designbyrå som har funnits sedan 1998. De hjälper andra företag att bygga och utveckla sina varumärken. De har både större och mindre bolag i sin portfölj som de har hjälpt med allt från varumärkesresor till hemsidor och hållbar förpackningsdesign. Therése Eineman har jobbat på Silver i 10 år och har många roller inom företaget. Hon arbetar som ekonomichef och ledare och har bland annat ansvaret över Ekonomi, HR och IT.

Hållbarhet för att stärka varumärket

Hållbarhet är väldigt viktigt för Silver och de hjälper sina kunder att tänka mer hållbart.

- Vi kan göra skillnad för våra kunder genom att få dem att tänka hållbart men vi ställer också krav på både våra egna men också kundens leverantörer, exempelvis på de tryckerier som vi samarbetar med, säger Therése.

Silver har gått med i Ecovadis som ger företag en rating i hur hållbart ett företag är. För att få en ännu högre rating har de kommit igång med hållbarhetsaktiviteter som exempelvis återvinning av all typ av material på kontoret.

- Vi tänker på hållbarhet utifrån där just vi och vårt företag kan göra störst skillnad, och ställer oss den frågan i vardagen. Både ur ett socialt hållbart perspektiv och även klimatsmart så långt som det är möjligt för oss, fortsätter Therése. Vi hjälper bland annat våra kunder att göra hållbarhetsrapporter så att de kan leva upp till det de vill kommunicera ut. Hållbarhet är väldigt viktigt idag för att kunna stärka sitt varumärke och uppfattas som ett seriöst företag.

Miljötrygg – ett förnybart elavtal

Silver har valt att lägga till produkten Miljötrygg till sitt elavtal. Det innebär att de får el från förnybara källor – alltså sol, vind och vatten.

- När vi fick det erbjudandet var det självklart att tacka ja. Vi gör det vi kan för att påverka och det känns bra att kunna välja just förnybar energi, säger Therése.

De företag som väljer att köpa förnybar energi är med i utfasningen av fossila energikällor. När företag väljer att köpa el från förnybara källor säkrar de upp produktionen för sin elförbrukning och bidrar till att öka efterfrågan på den typen av el, vilket i sin tur gör att förnybar energi blir mer attraktiv för investerare och elbolag.

- Det är bra att Fortum gör det enkelt för kunderna att välja hållbart. När man får erbjudandet om 100% förnybar el så är det självklart att man tar det, säger Therése.

Ett elavtal som håller Sverige rent

Förutom att bidra till omställningen mot en förnybar elproduktion stöttar företag som har Miljötrygg också organisationen Håll Sverige Rent.

- Det känns jättebra att bidra till deras arbete! Sverige ligger långt före andra länder när det kommer till just nedskräpning så det känns bra att kunna vara en förebild, säger Therése Eineman.

Håll Sverige Rent är en organisation som jobbar för att förebygga och motverka nedskräpning på
land och till havs. De samlar kunskap, driver opinion, samarbetar med skolor samt tar fram verktyg
och lösningar för att stoppa nedskräpningen. De jobbar efter visionen: Ett skräpfritt samhälle är grunden för ett hållbart samhälle.

- Med stödet från Fortums kunder kan vi göra fler och mer kraftfulla insatser mot skräpet, säger Joakim Brodahl på Håll Sverige Rent.

Pengarna från Fortums kunder har bland annat gått till projekten Håll Sverige Rent-dagen och Kusträddarna.

- Att plocka skräp handlar inte bara om att städa. Det är framför allt en ögonöppnare för att uppnå en attityd-och beteendeförändring. Vi vet att en person som plockar skräp är mindre benägen att själva skräpa ner i fortsättningen, avslutar Joakim Brodahl.

Var med på resan mot förnybar energi

Hur kan vi garantera att företag får förnybar energi?

Om ert företag köper el med ursprungsgaranti kan ni hjälpa till att ersätta kol- och gaskraften med förnybar el. ”Ni är med och avgör vilken typ av el som ska vara tillgänglig på marknaden”, säger experten.

Läs mer

Lägg till Miljötrygg till ert elavtal

Ett elavtal med 100% förnybar el

Med Miljötrygg får ni el från förnybara källor - sol, vind och vatten - samt är med och bidrar till organisationen Håll Sverige Rent.

Läs mer här

Låt oss ringa upp dig så berättar vi mer.