Blogg

En välkommen utfasning av kolet i Europa

12 juni 2020, 13:36

Utfasning

Vi ser många strategiska vinster med att förvärva Uniper, tillsammans ökar vi vår andel koldioxidsnål elproduktion med hela 60 procent och vi blir Europas tredje största producent av just koldioxidsnål el. Vi blir även Europas näst största kärnkraftsoperatör. Uniper är även en stor gasaktör i Tyskland och där liksom i många andra europeiska länder är gasen avgörande för energiomställningen. I Tyskland är gasen till och med större än vad elanvändningen är. Vi kommer ha mer resurser och expertkunskap att utveckla t ex CCS och vätgas för det viktiga arbetet att steg för steg minska även naturgasens koldioxidutsläpp – avgörande då gas är en central del av EUs strategi för att nå klimatmålen. 

Men kolet då?

Ja, Uniper äger en del kolkraft, men det är en stadigt minskande andel. 2019 stod de för 6 procent av den tyska kolkraftsproduktionen och de har sedan 2016 minskat sina koldioxidutsläpp i Europa med 40 procent. Till 2025 kommer de att ha avvecklat sin tyska kolkraft med undantag för Datteln 4, ett kraftverk som nyligen fick tillstånd att startas. Det är ett illustrativt exempel på de svårigheter Tyskland har satt sig i genom sitt beslut att först avveckla sin kärnkraft istället för sin kolkraft. Men, det är viktigt att komma ihåg, detta är ett beslut som en stor majoritet i Tyskland står bakom. Det innebär att utfasningen av kol också är ett samhällsprojekt där politiken satt stoppdatumet till 2038. I den situationen är det faktiskt bättre att stänga ner de äldsta och smutsigaste anläggningarna först och istället använda nyare anläggningar, som Datteln, även om jag har full förståelse för att det känns avigt. Den lag som är under behandling för avvecklingen av den tyska kolkraften omfattar även Datteln.
 
Unipers europeiska kraftproduktion ska vara klimatneutral till 2035 enligt den modifierade strategi de tog i våras och det är förstås ett beslut som vi välkomnar. Fortum har inte ändrat uppfattning – för att kunna motverka klimatförändringarna måste kolkraften fasas ut. 

Hur länge kommer kolet då vara kvar? 

Det finns två svar på den frågan. Det ena är att de anges i de nationella politiska besluten om stoppdatum vilka skiljer sig åt mellan länderna. Det andra svaret är tidigare om det blir för dyrt. Förra årets tredubblade priser på utsläppsrätter inom EU fick direkt påverkan på produktionen i Europa – kolkraftsgenererad el minskade med över 20 % under 2019. 

Fortum har under lång tid drivit frågan om att systemet med utsläppsrätter ska utgöra det huvudsakliga verktyget för att åstadkomma utsläppsminskningarna. Det senaste inlägget om varför EU-ETS måste var kopplat till klimatmålen för 2030 och 2050 hittar du här. Den korta versionen är att EU borde lägga ned mindre energi på att försöka förhindra olika kraftslag och mer energi på det som är med mest effektiva sättet att få ned utsläppen (EU-ETS). Systemet med utsläppsrättshandel bör utvidgas och fördjupas och kompletteras med ett motsvarande system för att kunna handla med negativa utsläpp vilka skapas med lokala kolsänkor som Bio-CCS

Stämmer verkligen uppgifterna att Uniper stämmer den holländska staten?

Nederländerna har beslutat att fasa ur kolkraften till 2030 och utöver det ska landet minska sina utsläpp ytterligare redan i år, från tidigare 20 procent till 25 (jämfört med 1990 års nivåer), något som kan komma att påverka tidtabellen för utfasningen av kol. Den information som Fortum har är att den holländska regeringen för diskussioner med de företag som äger kolkraft i landet. Uniper har inte stämt den holländska regeringen och Uniper motsätter sig inte heller beslutet om att fasa ut kolkraften. Uniper menar dock att den holländska regeringen ska följa den överenskommelse om investeringsskydd som de undertecknat, The International Energy Charter Treaty, ett avtal som gäller alla produktionsslag.

Är inte Fortum och Uniper samma företag nu?

Det är viktigt att komma ihåg att vi är majoritetsägare, men inte enda ägare, av Uniper. De är ett separat noterat bolag på Frankfurtbörsen och Fortum har vid flera tillfällen under processen, senast i mars i år, varit tydliga med att inte ingå ett bestämmanderättsavtal enligt tysk lagstiftning (Domination and/or Profit and Loss Transfer Agreement, DPLTA) med Uniper eller att göra tvångsinlösning av minoritetsägare innan utgången av 2021. Det är ett löfte vi gett till såväl de anställda som de fackliga organisationerna. 
 
Per-Oscar Hedman 
Kommunikationschef Sverige