Blogg

Elpriset

01 december 2021, 16:45

Kvinna kollar sin energiförbrukning på en iPad

Sista veckan i november inleddes med elprisrekord. Måndagen den 29 november kom elen i södra Sverige att kosta 4,34 kr/kWh den dyraste timmen, i norra Sverige 3,70 kr/kWh – och det innan energiskatter och moms (detta består elräkningen av). För ovanlighetens skull så är det även en jämn prisbild i hela Sverige, vanligtvis är det södra Sverige (SE4) som ligger högre.

En orsak till det är att vattenkraften i norr nu inte kan köras för fullt, eftersom ett istäcke håller på att lägga sig över älvarna. Detta sker varje år, men nu sker det samtidigt i tre älvar. Det är däremot inte något som kommer att bestå. Faktum är att elkonsumenterna i just landets södra delar hittills i år har betalat drygt 17 miljarder mer än konsumenter i norr. Jämfört med åren 2018-19 då skillnaden sammanlagt var knappt en miljard har utvecklingen skenat (2020 var det runt 9 miljarder).

Vad beror då detta på?

Det finns flera orsaker som samverkar. En del av prisuppgången beror på kraftigt ökad efterfrågan på fossil gas i Europa när länder ersätter sin kolkraft, och i vissa fall även sin fossilfria kärnkraft, med just gas. Mer vindkraft ökar dessutom väderberoendet och därmed även prisvariationerna. Dessutom har två reaktorer har lagts ned i södra Sverige, Ringhals 2 vid årsskiftet 2019/2020 och Ringhals 1 vid årsskiftet 2020/2021. Det effektunderskott som detta medförde betyder även att överföringskapaciteten från norra Sverige minskade eftersom det måste finnas ett ”mottryck” i ledningarna för att all kapacitet ska kunna utnyttjas. Det har inneburit att södra Sverige enkelt uttryckt närmat sig den kontinentaleuropeiska elmarknaden.

Sammantaget har det svenska kraftsystemet blivit mer känsligt eftersom vi de senaste decennierna knaprat av säkerhetsmarginalerna i systemet och detta är något som bland annat Svenska kraftnät konstaterar. Det påverkar pris, men kan i värsta fall även påverka leveranssäkerheten. De prisuppgångar som drivs av den kraftigt ökande efterfrågan på fossil gas kan vi bara delvis parera då Europas elmarknader är alltmer sammankopplade. Avvecklingen av stora volymer planerbar kraft i södra Sverige hjälper däremot inte situationen.

Men vad betyder det här för dig som konsument?

Tillhör ditt hushåll den stora majoriteten av hushåll i Sverige som inte har timprisavtal utan ett vanligt rörligt elpris eller fastprisavtal? Då får enskilda timmar med extremt höga priser inte något direkt genomslag på din elräkning. En allmän prisuppgång eller -nedgång kommer förstås få genomslag på elkostnaderna som sådana, men med ett vanligt rörligt avtal så är det snittet som är det viktiga, inte enskilda timmar. För fastprisavtal gäller den prisnivå som var vid tecknandet av avtalet. 

Läs mer om fast- och rörligt elpris här!

Couple cooking while looking at cellphone

Spara pengar och rädda miljön samtidigt

Få full koll på din elanvändning

  • Ta kontroll över din elanvändning och elkostnad
  • Undvik pristoppar genom möjlighet att tillfälligt binda elpriset
  • Få professionell energirådgivning och el från förnybara källor
Läs mer och teckna