Blogg

Elektrifiering med kunden i fokus

04 juli 2023, 16:46 Reading time: 3 minutes

Den gröna omställningen är redan här och för att minska utsläpp från samhällen och industrier krävs en omfattande elektrifiering. Att leverera fossilfri el och driva på utfasningen av fossila bränslen i industrin är strategiska prioriteringar för oss på Fortum. För att förverkliga detta samarbetar vi nära våra kunder och sätter deras behov i fokus.

Vy över industrianläggning

Jag började jobba i Fortums säljteam för ett par år sedan. Idag är jag ansvarig för våra kunder inom den energiintensiva industrin i Finland. En självklar del av mitt arbete är att jobba tillsammans med kunderna och utveckla vår verksamhet utifrån deras behov. Därför är jag extra glad över att vi på Fortum, i vår förnyade strategi, i ännu högre grad sätter kundens behov i centrum. 

Vår förnyade strategi bygger på tre prioriteringar: 1) Vi bidrar med stabila leveranser av fossilfri el. 2) Vi driver på utfasningen av fossila bränslen i industrin och 3) Vi förändras och utvecklas. Därutöver är vårt nya fokus på de nordiska länderna. För mig med en kundnära roll, är det alltid av intresse vara lyhörd och lyssna till vad våra befintliga, men också framtida, kunder förväntar sig av oss.

En industriell revolution i elektrifieringens spår

Att minska samhälleliga och industriella utsläpp innebär en omfattande elektrifiering. När jag pratar med våra kunder, eller bollar idéer med mina kollegor, pratar vi utöver traditionella industriella utsläppsminskningar också om innovationer. Produktion av fossilfritt stål, stora datacenter där spillvärmen tas tillvara samt vidareförädling av koldioxid och värmeåtervinning genom Fortums vätgas- och värmeverksamhet, för att nämna några.

Grafen ovan visar tillväxten av efterfrågan på el (TWh/år) i de nordiska länderna under de kommande decennierna. Som ett exempel, ett känt industriellt elektrifieringsprojekt i norra Sverige kan ensamt komma att kräva lika mycket ny elproduktion under de kommande decennierna som hela Finland idag förbrukar. Det är därför utvecklingen vi upplever just nu kan ses som en industriell revolution, som sätter ett efterfrågetryck utan dess like på såväl elproduktion som eldistribution.

Förväntat värde: prisvärd, fossilfri och pålitlig el

Beroende på bransch och gällande regelverk har våra kunder olika förväntningar på till exempel formen för elproduktion. Klart är i alla fall att framtidens elsystem bygger på utsläppsfri produktion. Det finns också en anledning att hålla fast vid det nordiska, pålitliga elsystemet, även om det just nu är under press.

Låt oss slutligen konstatera att prisvärd el ligger i allas intresse. Lönsamheten i många projekt som skapar ny efterfrågan på el kan baseras på marknadspriserna före energikrisen. Dock återhämtar sig marknaden fortfarande från förra vinterns svängningar – och framtiden är också fortfarande präglad av osäkerhet. På Fortum gör vi allt vi kan för att efterfrågan och tillgången på fossilfri el i framtiden ska vara i en rimlig balans för att möta efterfrågan på många olika behov – både vad gäller pris, tillgänglighet och kvalitet.

Juha Sainio, Sales Manager på Fortum

 

Energi förenar

Energi förenar allt liv. Som en av Nordens största kraft­pro­du­center, bygger vi på Fortum nya broar mellan industri och samhälle. Klimatom­ställ­ningens kurs och omfattning är i förändring – precis som vi.​

Läs mer