Blogg

Elåret 2021: Vad var det som hände?

13 januari 2022, 15:37

Kraftnät i solnedgång

2021 bjöd på en minst sagt turbulent tid på energimarknaden. Många villaägare och företagare har drabbats hårt av skyhöga elpriser under just den period på året då förbrukningen är som störst. Men vilka faktorer ligger bakom? Fortums experter försöker reda ut begreppen.

Det gångna året bjöd på en hel del ovälkomna överraskningar när elräkningen skulle betalas. Men det var till en början inget ovanligt med 2021, menar Johan Bonerfält, ansvarig för inköp och prissättning på Fortum.

– Fram till september stack priserna inte i väg särskilt mycket. Det var i fjärde kvartalet som det blev en ”perfekt storm” av olika drivkrafter. Sen blev det förstås extra påtagligt eftersom 2020 hade rekordlåga elpriser. Därför blev det nästan en tredubbling om man jämför december 2020 med 2021.

Om du exempelvis hade ett rörligt elavtal under 2020 så betalade du i genomsnitt 10,93 öre/kWh. Om du fortsatt hade samma avtal under 2021 så betalade du i stället 62,82 öre/kWh (elområde 3). Läs mer om elpriser här!

Hur hamnade vi här?

Det finns många förklaringar, men en grundläggande orsak är att det svenska elnätet är allt mer uppkopplat mot Europa – och därmed betydligt mer sårbart gentemot den kontinentala energimarknadens svängningar. Komplexiteten ökar.

– Vi får ofta höra att Sverige har ett ”överskott på energi”, men då glömmer man att det måste vara balans i systemet under hela året. Det är som att säga att vi inte behöver snöröjning eftersom genomsnittstemperaturen för året är 6-7 plusgrader.

Dessutom gav 2021 oss en kall vinter och varm sommar som leder till en högre elanvändning och en lägre elproduktion i Norden. Och lägg därtill att exporten av el dessutom var stor.

Johan pekar på några av nyckelfaktorerna som påverkat de svenska priserna:

  • Underskott av naturgas – drev upp priser på utsläppsrätter
  • Låg vindkraftsproduktion
  • Ökad efterfrågan i samband med öppnandet av samhället efter pandemiåret 2020
  • Sämre hydrologisk balans – underskott av vatten i magasinen

Så hur kan situationen vända?

André Hellström, ansvarig för prissättning på Fortum, menar att det beror på ifall ovanstående problem kan lösas.

– I såna här situationer så ställs saker på sin spets, det blir exempelvis extra tydligt att de nordiska elpriserna är väldigt beroende av väderförhållanden och det geopolitiska läget i världen. Under våren/sommaren 2022 är det därför extra viktigt att vattenreservoarerna samt kol- och gaslagren normaliseras för att prisnivån ska falla tillbaka.

Många kunder har av naturliga skäl riktat sin ilska mot elbolagen, men André Hellström poängterar att det ligger utanför deras kontroll.

-I situationen vi befinner oss i så finns det kort sagt inga vinnare. För oss som elhandelsbolag innebär situationen att vi köper in elen till höga priser samtidigt som vi i regel får betalt av våra elkunder 45 dagar senare.

Läs mer om hur situationen har pressat många elbolag, i vissa fall till konkurs som följd.

Få koll på elen och sänk dina kostnader

Mitt Fortum - allt om din el

  • Följ och jämför din elanvändning
  • Se och betala fakturor
  • Skräddarsy ditt elavtal med våra tilläggstjänster
  • Ladda ner appen för flest funktioner!
Läs mer och logga in