Blogg

Dimmerprojektet ska öka vattenkraftens effektivitet

31 augusti 2022, 07:57

Vattenkraftsturbin på Bergviks vattenkraftverk

Vattenkraften är ryggraden i det svenska energisystemet. En riktig trotjänare som har levererat fossilfri energi i mer än hundra år. Många kraftverk är gamla och arbetet med att modernisera och effektivisera pågår alltjämt. En sådan satsning är Fortums ”Dimmerprojekt”, där ambitionen är att styrningen och automatiseringen ska bli snabbare och kunna svara upp mot ökade krav samt att utnyttja kraftverkets potential till fullo.

Utbyggnaden av svensk vattenkraft påbörjades för mer än 100 år sedan och en stor del av de kraftverk som är i drift idag är över 50 år – vissa ännu äldre. Joakim Holfelt är ansvarig för strategi och utveckling av Fortums vattenkraft i Norden:

– Det viktigaste för oss som jobbar med vattenkraft är att den fortsätter utvecklas så att den förblir relevant och förser oss med stabila och flexibla leveranser av fossilfri el även i framtiden. Vi måste rusta våra kraftverk på bästa sätt, med så effektiv teknik som möjligt. Men vi måste också utmana de regelverk som finns, så att vi hittar balansen mellan den bästa tekniken, den bästa leveransen och vad som är bäst för miljön, menar han.

Strategin är att underhålla och utveckla den befintliga tekniken för att säkra minst de kommande tjugo åren. Enligt Joakim Holfelt väntar branschen på ett tekniksprång för andra lagringsmöjligheter, till exempel vätgas.  Det är av yttersta vikt att vattenkraften fortsätter att utvecklas. Dels för att den är en viktig del av ett balanserat kraftsystem, dels tack vare sina unika egenskaper som ger förutsättningar för andra energislag att vara en del av kraftsystemet. Han menar att allt behövs och har sin plats i den framtida mixen. Vi kommer behöva alla kraftslag inklusive vätgas, men också se över hur och när vi använder el.

Innovationer för snabbare frekvensreglering i nätet

För att elsystemet ska fungera och vara stabilt behövs tillgång till rätt mängd el som balanseras mot en frekvens på 50Hz. Det behövs också så kallade systemtjänster, som ser till att elen alltid håller tillräckligt hög kvalitet. Dessa kommer från planerbara energikällor, främst vattenkraft och kärnkraft. Men i takt med en allt högre grad av elektrifiering i samhället blir belastningen på elnäten större. Det är idag inte alla vattenkraftverk som lever upp till de tuffare kraven på frekvensreglering som ställs av Svenska kraftnät, som är den myndighet som ansvarar för landets elöverföringssystem.

Frekvensregleringen – möjligheten att släppa på mer eller mindre vatten för att hålla frekvensen på rätt nivå – är inbyggd i vattenkraften. Men för att snabbare kunna ställa om till de nya kraven har Fortum startat det så kallade ”Dimmerprojektet” som ska implementeras på samtliga vattenkraftverk. Det handlar om att förbereda kraftverket att snabbare svara mot nätets behov. Genom att uppgradera styrningen av kraftverket kan det snabbt justeras och leverera enligt uppdaterade krav i nätet och på så sätt också utnyttja sin fulla potential (som en dimmer på en lampa, där du kan anpassa ljusstyrkan).

Två andra tidigare utvecklingsprojekt, som nu är en del av den ordinarie driften, är projekten vid vattenkraftverken i Landafors och Forshuvud. Här kombineras vattenkraften med batterier för att snabbt kunna svara på frekvensförändringar i nätet och tillföra effekt vid behov. Det här är en teknik som fungerar väldigt bra, som gör stor skillnad och som samtidigt bidrar till att minska slitaget på vattenkraftverken.

– Vi pratar mycket om behovet av flexibilitet. Hur stort det kommer blir och varifrån flexibiliteten ska komma. Det finns många olika tekniker som är olika snabba på att reglera flexibiliteten. Vi har pratat om vattenkraftverk och batterier, men även flexibilitet i användningen av av el kommer att ha betydelse. Tar du bort eller flyttar användningen, behöver du ju inte producera mer. Samtidigt så finns det en gräns där en flexiblare användning övergår till ransonering vilket knappast är en bra grund för att driva omställningen säger Joakim Holfelt.

Hundra år ung och fortfarande modern

Avslutningsvis påminner Joakim Holfelt vilken fantastisk teknik vattenkraften faktiskt är och att den finns överallt, utan att vi kanske tänker på det:

– När vi pratar om vattenkraft är det ofta den storskaliga produktionen vi ser framför oss. Men i mer eller mindre alla vattendrag i Sverige finns det någon form av vattenkraft eller vattenreglering. Ingenjörsmässigt är det så enkelt och så vackert på samma gång. Det är en teknik och ett tänk som har funnits i över 100 år, som var näst intill fulländad då, men som fortfarande fungerar och förfinas. Det må se gammalt ut, men det finns en spetsteknik som känns förvånansvärt modern idag, säger han.

Batterilösning

Blogg

Batterier och vatten­kraft får längre livslängd

Genom att använda batterier som frekvensreglerare, kan vi hantera regleringen snabbare och med mindre påverkan på kraftverket. På så sätt blir vattenkraften mer effektiv.

Läs mer
Vattenmagasinet i Trängslet

Världens största batteri är kanske inte vad du tror

Visste du att vattenkraftsmagasin kan lagra stora mängder energi och leverera el efter behov? Enbart dammen vid Fortums vattenkraftverk i Trängslet rymmer energi motsvarande 47 miljoner Tesla Powerwall-batterier. Men hur funkar det egentligen?

Läs mer
Man går över gatan i stadsmiljö

Fortum förklarar energieffektivisering

 Att energieffektivisera innebär i stora drag att effektivisera energi för att få ut mer nytta av den. Det kan ske genom teknikskiften, som att modernisera maskiner, eller genom att förbättra olika sorters material eller att effektivisera produktionsprocesser. Vi förklarar närmare. 

Läs mer