Blogg

Batterier och vattenkraft får längre livslängd

Alessandro Ferraris 21 april 2021, 13:40

Illustration av Fortums batteriprojekt vid Landaforsen

Vi vet alla att vattenkraften är viktig för fossilfri produktion av elektricitet. Dessutom uppehåller den balansen mellan hur mycket el som används och hur mycket som produceras, något som blir allt viktigare när andelen väderberoende vindkraft ökar. I takt med att hela samhället och stora delar av till exempel tillverkningsindustrin och transportsektorn elektrifieras, ökar behoven kraftigt av mer fossilfri el. Genom att använda batterier förbättras vattenkraftverks möjligheter att hantera snabb frekvensreglering mot elnätet. Fortum kan också effektivt återvinna de sällsynta jordartsmetaller som används i litiumjonbatterier.

I dag balanseras den nordiska elmarknaden i huvudsak med fossilfri vattenkraftsproduktion som kan reglera elnätet med tidsspann på allt från några sekunder till flera månader. Men som energiingenjör så kan jag se att nätet ibland kräver en snabbare och mer flexibel reglering än vad vattenkraftverks turbiner klarar av, något som blir allt vanligare i takt med mer väderberoende produktion, framförallt vindkraft. Därför testar Fortum olika batterilösningar för att ge vattenkraften förmågan att även möta behov av snabb reglering. Det förstärker vattenkraftens roll i energisystemet.

Genom att använda batterier som frekvensreglerare, kan vi hantera regleringen snabbare och med mindre påverkan på kraftverket. Detta testar vi nu i ett pilotprojekt vid Landafors vattenkraftverk i Ljusnan, cirka 2 mil väster om Söderhamn i Bollnäs kommun.

I projektet bidrar Volvo Cars med 48 batterier från bland annat sina laddhybrider. En del av batterierna är använda, vilket betyder att de inte längre passar att användas i elfordon eller laddhybrider. Men när elbilsbatterier tappar sin kapacitet att driva en elbil, eller laddhybrid, finns det normalt kvar restkapacitet som kan användas till något annat. Tillsammans har batterierna en lagringskapacitet och effekt på 1MW respektive 250KWh. De kan förlänga livstiden på vattenkraftverkets turbiner då de mekaniska delarna inte slits ut på samma sätt. Det blir en väldigt konkret insats för ökad hållbarhet i energisystemet.

Företaget Comsys har hjälpt oss att koppla ihop batterierna från Volvo Cars i en container, och all annan elektronik som behövs för att kontrollera batterierna i en annan container. Vi hoppas att vi kommer kunna klara en regleringshastighet under 1 sekund, på samma nivå som i Forshuvud.

Arbetet vid Landafors har engagerat flera olika delar av Fortums verksamhet. För oss som jobbar med detta är det viktigt att batterier både får ett andra liv i vattenkraftsproduktionen och sedan tas om hand ansvarsfullt genom materialåtervinning. Fortum kan bidra till en hållbar batterivärdekedja genom att återvinna de sällsynta jordartsmetaller som används i litiumjonbatterier och på så sätt minska batteriernas miljöpåverkan.

Detta är det andra batteriprojektet kopplat till vattenkraft som Fortum driver i Norden. Vid Forshuvuds vattenkraftverk användes endast helt nya batterier.

Alessandro Ferraris har jobbat på Fortum sedan 2017 och har en bakgrund som energiingenjör inom energi och miljö. Han är projektledare och en av dem som varit pådrivande i arbetet med att modernisera och förlänga livslängden på vattenkraftverkens turbiner genom att koppla ihop dem med en innovativ batterilösning.

Alessandro Ferraris

 

 

 

 

 

 

Världens största batteri är kanske inte vad du tror

Visste du att vattenkraftsmagasin kan lagra stora mängder energi och leverera el efter behov? Enbart dammen vid Fortums vattenkraftverk i Trängslet rymmer energi motsvarande 47 miljoner Tesla Powerwall-batterier. Men hur funkar det egentligen?

Läs mer

Dimmerprojektet ska öka vattenkraftens effektivitet

Fortums ”Dimmerprojekt” är en del av arbetet med att modernisera och effektivisera vattenkraftverken. Ambitionen är att styrningen och automatiseringen ska bli snabbare och kunna svara upp mot ökade krav samt att utnyttja kraftverkets potential till fullo.

Läs mer

Investeringar i vattenkraft

Renovering i Trängslets kraftverk 

Mer om projektet