Blogg

Batterier – mer än bara energilager

17 november 2020, 16:14

Forshuvud batteries

Den viktigaste egenskapen hos ett batteri är reaktionssnabbheten, i varje fall när vi på Fortum får frågan.

– De mängder energi som även ett stort elbilsbatteri kan lagra är försvinnande liten i förhållande till ett vattenkraftsmagasin, men mot batteriets reaktionsförmåga som mäts i millisekunder har en vattenkraftsturbin inte en chans, berättar Alessandro Ferraris på Fortum.

Alessandro Ferraris är en av dem som utvecklat hybridkraftverket i Forshuvud utanför Borlänge. Det 45 år gamla verket i Dalälven har utrustats med toppmoderna elbilsbatterier med en effekt på 5 MW. Tack vare det så kan Forshuvud leverera mycket snabb frekvensreglering samtidigt som kraftverkets turbin får gå upp och ned i produktion i en betydligt långsammare takt, vilket minskar slitaget.

Bakom behovet av snabbare och mer exakt reglering ligger ökande mängder väderberoende kraftproduktion i systemet. Forshuvud visar att vattenkraften kan lösa även detta nya reglerkraftsuppdrag på ett hållbart sätt som vare sig ökar påfrestningarna på miljö eller kraftverk.

Det första vattenkraftverket i Sverige byggdes redan 1882, även om den stora utbyggnaden kom igång på allvar först från början av 1900-talet. Tekniken har sedan dess ständigt utvecklats, i takt med nya innovationer och att efterfrågan på elektricitet ständigt ökat. Hybridkraftverken är nästa steg i den utvecklingen.  

– Vår ambition är att vara pådrivande i att utveckla energisystemet, förbättra resurseffektiviteten och erbjuda smarta lösningar. Forshuvud är ett bra exempel på det, säger Alessandro Ferraris.

Virtuella kraftverk

En helt annan tillämpning där batteriernas snabba reaktionstider är central, men där det snarare handlar om att snabbt koppla bort effekt från nätet istället för att tillföra den, är det som Fortum kallar virtuella kraftverk. Ett sånt exempel går att hitta i en serverhall i centrala Stockholm där Fortum samarbetar med internetleverantören Bahnhof om den första kommersiella tillämpningen av virtuella kraftverk

På millisekunder kan serverhallen Thule i Stockholm gå över till sina back up batterier och därmed frigöra effekt som behövs på annat håll i nätet. Det är inte minst betydelsefullt i just Stockholm där överföringskapaciteten varit bristfällig länge och det lär dröja innan den byggts ut tillräckligt.

Genom samarbetet med Fortum visar Bahnhof hur digitaliseringen möjliggör att även användarsidan på energimarknaden kan vara en resurs för att balansera upp skillnaden mellan tillgänglig och efterfrågad effekt, samtidigt som de får en intäkt från något som tidigare bara var en kostnad.

Elbil som reservkraft

Det kan i framtiden även finnas en potential för elbilsbatterier att stödja elsystemet genom så kallad dubbelriktad laddning. Fortum har i dag ett omfattande laddnätverk för elbilar – Recharge – med 200 000 registrerade användare och 500 000 laddpunkter i Europa. På testanläggningar görs försök görs att utnyttja den extrakapacitet som finns i elfordon när de inte används till mobilitet.

Elbilsbatterier kan därmed ge el till exempelvis hushåll eller fritidshus som komplement eller rent av alternativ till konventionell elförsörjning, reserv vid elavbrott etc. Det kan i sin tur göra köp av elbil än mer attraktivt framöver, jämfört med de ännu dominerande fossila alternativen.