Blogg

Barn är starka. Som orkar bära vuxnas hemligheter.

05 oktober 2022, 16:41 Lästid: 3 minuter

Maskrosbarn. Barn är starka.

Vi på Fortum är stolt partner till barnrättsorganisationen Maskrosbarn som arbetar med barn som lever i utsatta familjesituationer med missbruk och psykisk ohälsa. Många barn till föräldrar som har ett missbruk eller psykisk sjukdom bär ofta på sina föräldrars sjukdomar och sin hemsituation som en stor hemlighet. Något som ingen utanför familjen ska få veta. Ett sätt att skydda sig själva men också sina föräldrar.

Början på en ny skoltermin eller att befinna sig i nya sammanhang kan därför vara extra tuffa för barn med svåra hemförhållanden. Att behöva upprätthålla en fasad, dölja hur det är hemma och hur föräldrarna mår för klasskompisar, lärare och nya vänner är tungt och energikrävande. Att bära på hemligheter är tungt.

Barn och ungdomar som organisationen Maskrosbarn möter vittnar däremot om att de sällan fått frågan av en vuxen om hur det är hemma och därför har de heller inte berättat för någon vuxen om sin hemsituation.

Att göra skillnad i ett barns liv behöver inte vara svårt

Det är lätt att tro att det är svårt att agera kring ett barn som far illa och att du som vuxen måste ha en genomtänkt plan innan du frågar hur barnet mår. Men själva vittnar barnen om att det ofta är att bli sedd och ens få frågan av en vuxen som kan bli början på en förändring för barnet.

Våga fråga och fråga igen. Misstänker du att ett barn har det svårt, fråga hur barnet mår och hur det är hemma. Du kanske inte får ett svar första gången, men våga fråga igen. Att öppna upp sig kan vara svårt och bygger på tillit så ha tålamod och ge inte upp.

Varje gång du frågar är en möjlighet för ett barn att våga berätta och ett steg till att få hjälp och stöd för sin situation.

Om barnet börjar berätta kom då ihåg att lyssna. Stanna kvar och lyssna på svaret. Visa att du bryr dig! Du behöver inte ha en lösning direkt. Diskutera med barnet hur hen vill ha det och vilken sorts hjälp som behövs.

Är du orolig för att barnet far illa ska du göra en orosanmälan till socialtjänsten i din kommun. Berätta för barnet att du överväger att göra en orosanmälan och vad som kommer hända, så att det inte känns som att du agerar över barnets huvud.

Är barnet mellan 13-19 år får du gärna tipsa om Maskrosbarns verksamhet. Maskrosbarn tar emot barn från hela Sverige, har inga kötider och alla stöd är gratis för barnet. Om det känns som ett stort steg att höra av sig personligen, berätta för barnet att de kan börja höra av sig anonymt i vår chatt så tar vi det därifrån.

Få fler tips och råd på hur du kan agera för barn i din närhet på Maskrosbarns webb.

Tillsammans kan vi stötta fler barn!

Tre killar på disco

Fortum + Maskrosbarn

Tillsammans kan vi skapa förändring. Alla barn och ungdomar ska ges förut­sätt­ningar att växa upp till att bli välmående individer utan negativa konse­kvenser av sin uppväxt. Med Maskros­barns stöd får barnen förut­sätt­ningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.

Läs om vårt samarbete
3