Blogg

Återställande av Vinterviken – en riktig samhällsnytta

11 juni 2020, 12:21

Sanering i Vinterviken

Fortum Recycling and Waste har sedan sommaren 2019 genomfört ett stort arbete med att sanera Vinterviken, ett av Stockholms mest älskade parkområden, men också ett av de mest förgiftade.

Grönområdets återkomst

Själva saneringen av Vinterviken är nu färdig. Projektet befinner sig mitt i den tredje och sista fasen av uppdraget från Stockholms stad: att återställa området. Utomhusmöbler har monterats och installerats, och cykelbanan ska återställas. Även belysningen har fått en uppgradering för att det ska bli ljusare och tryggare på området. Marken ska återigen bli ett promenadstråk som ligger stockholmarna varmt om hjärtat.

Stockholms stad har ansvarat för att planera, rita och utforma hur området ska se ut, från gångbanornas dragning till vilka blommor och växter ska planteras i rabatterna. Fortum genomför sedan själva arbetet.

Att anlägga gräs och plantera blommor, träd och buskar är en av de mest omfattande arbetsuppgifterna i projektet. Till sin hjälp har Fortum Recycling and Waste en trädgårdsmästare, som anlitats särskilt för arbetet.

Många förbipasserande ser med spänning på utvecklingen av området.

- Folk stannar helt spontant och pratar. De är glada över att se att vi har kommit så långt. De ser fram emot att Vinterviken öppnar igen, berättar P-O Norman, projektledare på Fortum Recycling and Waste.

Grönområdets återkomst i Vinterviken

Detta ska planteras i Vinterviken

  • 15 000 kvm färdigt gräs
  • 500 kvm gräsfrön
  • 1100 buskar
  • 20 000 lökväxter
  • Ca 1500 växter
  • 100 st träd och solitärer

Ett ökat behov av marksanering och återställande

Vinterviken är bara ett exempel på Fortum Recycling and Wastes många kompetenser inom tjänsten Miljökonstruktion. Tjänsten består egentligen av ett antal deltjänster: att ta emot och behandla industriavfall, rena jord, samt att bygga anläggningar och infrastruktur kopplade till miljöåtgärder.

Andreas Åkerling, affärsområdesansvarig för Miljökonstruktion på Fortum Recycling and Waste, ser att behovet ökar av marksanering och återställande hos både offentliga och privata verksamheter.

– Kommunala bolag och kommuner äger många av Sveriges mest förorenade områden, eftersom de har ärvt en miljöskuld från ett företag som inte längre finns eller behöver exploatera mark som ska bli nya stadsdelar. Ibland behöver kommunerna även bygga om eller uppgradera sina deponier för att möta dagens miljökrav, berättar Andreas Åkerling.

– På den privata sidan har produktionsindustrin – till exempel kemi-, skogs- och gruvindustrin – stora behov att ta hand om restmaterial och restprodukter, fortsätter Andreas.

Behoven finns över hela Sverige. I storstadsregionerna finns många gamla och avvecklade industriområden som behöver saneras för att kunna bygga kontor och bostäder. Regioner med en lång industrihistoria, som exempelvis glasriket i Småland och gruvindustrin i Kiruna, behöver marksaneras. I Bohuslän har Fortum Recycling and Waste under nästan tre år hjälpt till att sanera ett fabriksområde efter kemikalietillverkning. Ungefär 140 000 ton av förorenad mark har forslats till Fortum Recycling and Wastes anläggningar och omhändertagits. Nu ska marken som är kvar återställas.

Fortum Recycling and Waste – en helhetsleverantör

Fortum Recycling and Waste är stolta över att vara helhetsleverantör i Vintervikenprojektet. Det innebär att företaget ansvarat för alla delar i projektet, från att schakta och sanera till att utföra återställning och slutdokumentation.

Det är möjligt att nyttja enstaka delar av tjänsterna inom Miljökonstruktion, men de flesta uppdrag har komplexa bakgrunder och omständigheter att ta hänsyn till. Tack vare 50 års erfarenhet av att hantera farligt avfall, den stabilitet och trygghet som det innebär att vara en del av Fortum, kunnig personal, bra partnerskap med underleverantörer och företagets egen utrustning och teknik kan Fortum Recycling and Waste hitta synergier och utnyttja hela sin kompetens.

– Det blir en enklare resa för kunden. De behöver bara ha en kontaktyta som i sin tur tar ansvar för helheten, säger Andreas Åkerling.

Läs mer om våra tjänster kring Miljökonstruktion