Blogg

Är elbilen alltid bäst?

15 februari 2022, 14:15

Kvinna laddar elbilen hemma

Det börjar bli allt mer uppenbart att världen kommer att elektrifieras under de kommande årtiondena. Men innebär det att alla bör rusa till elbilshandlaren nu på en gång? Nja, men här är några saker att tänka på om du är i begrepp att skaffa elbil.

En framtid där elbilen klarar långa sträckor och laddas på solenergi är lockande. På flera platser i världen experimenteras dessutom med möjligheten att låta bilens batteri agera energilagring för hushållet, vilket kan ge stora besparingar på sikt.

Hur produceras batteriet?

Det råder en kamp om resurser, framförallt när det gäller sällsynta metaller som används i batterierna. Dessa utvinns inte sällan med smutsiga metoder och under slavliknande förhållanden. För att batteritekniken ska kunna utvecklas i det höga tempo som krävs, behöver vi kunna vara säkra på att alla komponenter har producerats med mänskliga rättigheter och social hållbarhet i åtanke.

El vinner i längden

Det vimlar av nätdiskussioner om elbilens klimatnytta och prisbild i jämförelse med förbränningsbilar. När elpriserna är höga – som de varit nu under vintern 2021/2022 – har det i perioder till och med varit billigare att köra på bensin. Men de flesta undersökningar och analyser som gjorts pekar ändå relativt samstämmigt på att elbilens kostnad och klimatpåverkan över hela sin livstid tenderar att bli betydligt lägre än sina fossila kollegor.

En global studie från The International Council on Clean Transportation (ICCT) visar att elbilar som körs på en europeisk elmix redan i dag kan bidra med upp till 69 procent lägre utsläpp av växthusgaser under sin livstid, jämfört med en bil med förbränningsmotor. 2030, när energiproduktionen är ännu mer fossilfri, uppskattas skillnaden kunna vara hela 74-77 procent.

Vad händer efter att batteriet gjort sitt?

Ett bilbatteri som bara kan laddas till 60 procent räknas i regel som uttjänt för att kunna användas i ett elfordon. Men det betyder inte att det saknar användningsområden. På flera håll ser man nu fabriker och energilager som drivs av sammankopplade elbilsbatterier. Det ger en betydligt mer cirkulär ekonomi än tidigare. Läs mer här om hur vi på Fortum gör batteriåtervinningen mer datadriven, som ökar spårbarheten.

Läs också mer om hur vi på Fortum gör så att batterier och vatten­kraft får längre livslängd.

Det handlar inte bara om klimatet

Ofta låser sig debatten kring klimatpåverkan. Men mobilitet handlar ju om så mycket mer. En bil med förbränningsmotor släpper inte bara ut koldioxid i atmosfären, utan luftföroreningarna är ett minst lika stort problem för världens växande urbana befolkning. Enligt FN dör 7 miljoner människor i förtid varje år på grund av luftföroreningar, så det finns all anledning att fasa ut avgaserna.

Buller är en annan stressfaktor som påverkar livskvaliteten i storstäderna, och elbilarnas framfart bidrar till en betydligt tystare stadsmiljö.

Behöver vi köpa en bil över huvud taget?

Framtidens mobilitet är inte bara elektrifierad – den kommer dessutom vara självkörande och delningsbar. Med allt smartare uppkopplade mobilitetstjänster kommer fler och fler människor inse att det man egentligen behöver är tjänsten mobilitet, inte nödvändigtvis ett eget fordon. Allt fler fordonstillverkare inser detta stora skifte, och satsar stora pengar på uppkopplade bilpooler. Det kanske kommer finnas färre bilar i framtiden. De kommer däremot vara betydligt smartare.

Ladda smart

Elavtal för dig med elbil

Nyhet!
  • Rörligt elavtal med timmätning och fri månadsavgift i 1 år
  • Möjlighet att styra elbilsladdningen, få överblick över bilens status, förbrukning och laddhistorik i Mitt Fortum-appen
  • 200 kr rabatt på laddning i Fortum Charge & Drive
Läs mer om Smartladdning