Blogg

Är du en långduschare?

28 maj 2021, 10:15

Duschkabin vattendroppar

Brukar du också se ut som ett frågetecken när elräkningen kommer? Det finns en uppfattning om att det är något som du har svårt att påverka, men det är oftare enklare än vad du tror. Bor du i villa så är möjligheterna såklart större, men vissa tips fungerar för alla.

Den som bor i villa kan i vissa fall även påverka sin elnätskostnad genom lösningar för fasutjämning som gör det möjligt att antingen säkra ned ett steg eller genom att inte behöva säkra upp även om hushållet blir med elbil som ska börja laddas hemma.

Bada i pengar?

För en växande familj är varmvattenanvändningen ofta stor och kan lätt utgöra en femtedel av hushållets energianvändning. Med varmvattenberedare syns förändringar här direkt på elräkningen. Snålspolande munstycken ger effekt, men räkna med att duschandet i genomsnitt kostar ungefär 25 kronor i timmen allt inräknat.

Bor man med en långduschare så kan det alltså vara läge att ta ett snack om var gränsen bör gå för att börja betala för dessa själv? Du kan också be personen att gå med i vårt program och anta våra klimatutmaningar som bland annat kan handla om att duscha snabbare.

Kostar värme verkligen skjortan?

Japp, och inte sällan ännu mer än så. Det finns flera olika lösningar för uppvärmning som skiljer sig kraftigt åt när det kommer till kostnad och effektivitet, men för en genomsnittlig familj i villa eller radhus är det inte ovanligt att värmen står för 60 procent av energikostnaderna. Värmen står så klart även för en stor del av driftskostnaderna i ett flerbostadshus, men där ingår den som en del av hyran eller avgiften.
Fjärrvärme är mest effektivt eftersom det inte bara ger värme utan även löser andra gemensamma miljöutmaningar, men saknas det ett fjärrvärmenät att koppla upp sig mot är värmepumpar det mest energieffektiva. Men värmen ska dessutom stanna kvar inomhus. I moderna byggnader används idag material som isolerar mer effektivt och framförallt är det fönstren som blivit tätare för att hålla värmen. En välisolerad byggnad med moderna fönster och dörrar är den bästa vägen att gå för att hålla värmen kvar inne.

Allt fler system kommer nu ut på marknaden som lär sig husets förmåga att hålla värmen och matchar det mot temperaturen ute och den önskade temperaturen inne vilket gör stor skillnad särskilt på våren och hösten med dess varma dagar och kalla nätter. Inte bara blir det en jämnare innetemperatur, det kan även minska uppvärmningskostnaden med upp till en fjärdedel, en perfekt kombination!

Men oavsett uppvärmningsform och isolering så är tumregeln att varje grad i ökad inomhustemperatur ökar uppvärmningskostnaden med fem procent. Vad som upplevs som en lagom innetemperatur varierar mellan hushåll, men går den att hålla jämn, utan behov att dra på och dra av för att möta förändringar i utetemperatur, syns det direkt på energikostnaderna. Och trivs du med att ha det lite svalare hemma så kommer det alltså märkas på uppvärmningskostnaderna.

Apparaternas upprättelse

Vi har sedan länge fått lära oss att det är ganska ineffektivt att ladda allting över natten och att batterierna dessutom mår dåligt av det. Dessutom avråder Elsäkerhetsverket att ladda på natten när du sover, av brandriskskäl. På samma sätt har budskapet varit tydligt - alla apparater behöver inte vara i stand-by-läge dygnet runt, de kan med fördel stängas av helt genom en knapp på grenuttaget istället.

Men detta gäller främst äldre apparater – på bara 10-15 år har elanvändningen för en tv sjunkit med hela 90 procent, och de flesta modernare enheter har i dag dessutom inbyggt strömsparläge och eller system för att optimera laddningen. Och att dra ur själva mobilladdaren när den inte används gör ingen skillnad för elkostnaden.

Mest praktiskt vore förstås en teknisk lösning som synkar kalendrar med larmet och ytterdörrens elektriska lås och sedan själv slår av och på anslutna saker. Men tills det finns på marknaden fungerar även sunt förnuft.

Små insatser för klimatet

Som kund hos Fortum kan du nu sänka din elräkning genom att anta våra klimatutmaningar. Bland annat så kan den här månaden laga något trasigt och tjäna 24 timmar el, timmar som vi drar av från din elräkning. Först behöver du bli kund hos oss på Fortum.

Teckna elavtal     Läs mer om utmaningarna 

Att visualisera sin energiförbrukning brukar vara det enklaste sättet att skapa medvetenhet kring förbrukning och kostnader. Genom att få koll på var kilowattimmarna hamnar kan man påbörja vandringen mot ett mer energisnålt och kostnadseffektivt liv. För Fortum-kunder finns redan i dag den funktionen i appen Mitt Fortum, där du kan se din elanvändning svart på vitt.