Blogg

Allt räknas

28 juni 2022, 10:41

Kvinna i solsken

Att ersätta de fossila bränslen som används för allt från elproduktion till produkter som målarfärg med alternativ som minskar utsläppen av koldioxid är vår generations stora utmaning. Fossilfri el är det som driver den omställningen.

Utmaningen? Fortfarande är runt åttio procent av den energi som världen använder fossil och det är fossilfri el som direkt och indirekt kan ersätta den. Att Sverige haft ett i princip fossilfritt kraftsystem i nästan fyrtio år ger oss ett bättre utgångsläge men när hela industrin och alla transporter ska elektrifieras behöver vi i runda slängar mer än dubblera elproduktionen.

Då behöver det genomföras flera teknikskiften och behövs också massiva mängder ny elproduktion. En hel del av detta handlar om regelförändringar och storskaliga investeringar i kraftproduktion, vätgasproduktion och klimatneutral produktion inom alla områden. Men du kan också bidra, för alla har en roll i klimatomställningen, stor som liten.

På marginalen ger även små bidrag effekt

Senaste åren har frågan om effektbrist kommit upp, kanske främst kopplat till södra Sverige där effektunderskottet senaste tio åren ökat kraftigt efter att ett antal reaktorer lagts ned, något som varit ett uttalat politisk mål. Samtidigt har väderberoende kraftproduktion byggts ut kraftigt och den finns när den finns oavsett hur behovet ser ut.

Diskussionen om detta överskuggar inte sällan det faktum att vi även har ett ansträngt läge på många ställen där behovet ökat kraftigt samtidigt som vare sig investeringar i nät eller kraftproduktion hängt med.

Vi har helt enkelt en situation där det spelar roll när på dygnet vi använder elen. När kraftsystemet på många håll är ansträngt blir effekten av även en liten skillnad helt enkelt större. Eftersom det tar lång tid att bygga ny storskalig kraftproduktion - oavsett vilket kraftslag det handlar om – och elnät kommer den nuvarande situationen bestå åtminstone i 10-15 år.

För dig som elanvändare märks det kanske framförallt på timpriset och därmed elräkningen, inte minst om du har ett elavtal som följer elpriset per timme. Det viktigaste första steget att utnyttja de möjligheter som ändå finns är att få en bättre översikt och kontroll över din elanvändning. Det hjälper Mitt Fortum dig med. Förutom att kunna hålla koll på timpriset och sätta prisbevakning kan du jämföra din elanvändning med både tidigare månader och liknande hushåll. Och har du elbil kan du med tjänsten Smartladdning numera ladda under dygnets timmar då elpriset är lägre, och därmed jämna ut din elanvändning. Det behöver faktiskt inte vara svårare än så för att du ska kunna ge ett bidrag till omställningsresan, dessutom märks det även på din elräkning.

 

Mitt Fortum appen med funktionalitet

Få full koll på din elanvändning och ta kontroll över dina elkostnader.

You've got the power!

Skaffa ett smart elavtal och få:

  • Full koll på din el med vår app Mitt Fortum
  • Möjlighet att lägga till våra smarta tilläggstjänster
  • Fri månadsavgift i 1 år

Välkommen till en smartare vardag!

Skaffa ett nytt elavtal
Kvinna går på bergstopp, stad reflekteras i vattenpöl

Hållbar omställning.

En hållbar värld händer inte bara. Vi skapar den.

Det finns inga genvägar till en mer hållbar värld. Ett balanserat energisystem med kärnkraft, vattenkraft och vindkraft är det som skapar grunden för samhällets klimatomställning. Vi måste därför fokusera både på vad vi gör idag och hur vi formar morgondagen.

Ta reda på mer