Blogg

Alla kan göra skillnad för barn som far illa

04 oktober 2021, 16:39

Två tonårsflickor sitter på en bänk och kramar om varandra

Vi på Fortum stöttar organisationen Maskrosbarn som i sin stödverksamhet möter 100-tals barn i veckan. Barn vars föräldrar har ett missbruk, en psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Gemensamt för barnen är deras berättelser om hur de önskar att vuxna i deras omgivning, som såg tecken på hur de hade det, hade vågat fråga.

Inom ramen för initiativet "Barndom utan baksmälla" har Maskrosbarn gjort flera undersökningar som visar att vuxna tycker att det är svårt att agera och ge stöd till barn, trots att de vet att de har det svårt hemma. Många oroas över att förvärra situationen för barnet eller att de inte vet hur de ska hjälpa till. Maskrosbarn menar däremot att du som vuxen kan vara lugn med att barnen vill att du ska ta initiativet och våga agera och att ingen handling är för liten i sammanhanget.

Att göra skillnad i ett barns liv behöver inte vara svårt

Det är lätt att tro att det skulle vara svårt att agera kring ett barn som far illa och att du som vuxen måste ha en genomtänkt plan innan du frågar barnet hur det mår. Men barnen själva vittnar om att det ofta är att bli sedd och bara få frågan av en vuxen som kan göra den stora skillnaden. Ta inte heller för givet att andra agerar, om fler har gjort en insats så är det ofta bara bra.

Vad kan du då som vuxen göra?

Våga fråga och fråga igen. Misstänker du att ett barn har det svårt så fråga hur barnet mår och hur det är hemma. Du kanske inte får ett svar första gången, men våga då fråga igen. Att öppna upp sig kan vara svårt och bygger på tillit, så ha lite tålamod och ge inte upp.

Lyssna på barnet. Om barnet börjar berätta. Stanna kvar och lyssna på svaret, visa att du bryr dig.

Involvera barnet i vägen framåt. Gör barnet delaktigt, fråga vad hen önskar för hjälp och stöttning. Om du känner att du behöver prata med barnets föräldrar, skola eller socialtjänst, berätta det då för barnet först.

Hjälp till praktiskt. Erbjud dig att hjälpa till med praktiska saker i vardagen. Låt barnet stanna på mellis eller middagar, fråga om skjuts till och från olika aktiviteter, ge ditt telefonnummer så att barnet kan kontakta dig.

Var en vuxen att lita på. Visa att du finns där och att du bryr dig.

Vem är du som vuxen i barnets närhet?

Du kan vara en kompis förälder, en tränare, en granne, en mor- eller farförälder, en som engagerar sig i samma förening eller som har ungdomar i din närhet på andra sätt.

Tipsa om Maskrosbarn

Är barnet mellan 13-19 år får du gärna tipsa om Maskrosbarns verksamhet. Maskrosbarn tar emot barn från hela Sverige, har inga kötider och alla stöd är gratis för barnet.


Tillsammans kan vi stötta fler!