Ny transformator med mindre miljöpåverkan i Glava kraftverk 

Under sommaren 2022 bytte Fortum ut en transformator i Glava kraftverk som ligger i ett biflöde till Byälven i Arvika kommun. Huvudtransformatorn har inte bytts ut tidigare men kraftverket har genomgått vissa förnyelser genom åren sedan det togs i drift 1958.

tranformator
Mass market tested
Identifiering av behov

Glava kraft­verk som togs i drift 1958 var under 2022 i behov av en ny transformator. 

Key topics and targets
Övergripande mål

I processen för investeringsprojekt och renoveringar av vattenkraftverk identifieras och appliceras miljöförbättringar där det är möjligt.

Environmental friendly
Genomfört 2022

Under sommaren 2022 bytte Fortum ut den gamla transformatorn T32 i Glava kraftstation mot en ny transformator som även har mindre miljöpåverkan.

 

Business ethics
Status

Det här investeringsprojektet är slutfört.

Minskning av olja

Transformatorer är robusta apparater med lång livslängd men nu var det dags att förnya den i Glava. Den nya transformatorn har en mindre mängd transformatorolja än den föregående, en minskning från 12 till 7 ton.

Den mindre mängden olja i kombination med vilken sorts olja som används, gör att transformatorn har mindre miljöpåverkan än sin föregångare. Tidigare användes mineralolja men i den nya används istället syntetisk olja av estertyp. 

Oljor av estertyp är mer miljövänliga än mineraloljor. Den här typen av esterolja är biologiskt nedbrytbar, vilket också är en proaktiv åtgärd för att minska konsekvenserna i händelse av ett oljeläckage.

 

 

Ökad brandsäkerhet

Transformatorn är placerad i en egen brandcell 250 meter ner i berget vilket även ökar brandsäkerheten.

Det sista steget i kraftflödet

Transformatorn är placerad i en egen brandcell 250 meter ner i berget. Eftersom esteroljan har en flampunkt på 316 °C ökas även brandsäkerheten avsevärt med den här typen av esteroljeisolerad transformator.

Transformatorn är det sista steget i kraftflödet från ett kraftverk och det är där som spänningsnivån höjs för att minska energiförlusten i kraftledningarna. Vid renoveringar av vattenkraftverk är det av stor vikt att identifiera var i processen det finns utrymme för möjliga förbättringar, både gällande närmiljön och teknikval.

I alla processer för investeringsprojekt inom vattenkraften identifieras möjliga miljöförbättringar. Fortum eftersträvar att hitta effektiva miljöåtgärder i alla led, från flödande vatten till elektrisk energi.

 

 

Environmental friendly

Tillbaka till miljöredovisningen 2022

Klimat och biologisk mångfald

Fler projekt