Våra miljöredovisningar

Sedan 2018 presenterar vi vårt miljöarbete inom vattenkraften i årliga miljöredovisningar. På ett överskådligt sätt berättar vi mer om vad vi aktivt gör för den lokala miljön kring våra kraftverk. Vattenkraften spelar en stor roll för Sveriges mål att 2040 ha 100 procent förnybar elproduktion. Det finns många fördelar med vattenkraft. Förutom att den är koldioxidfri är den flexibel och möjliggör energiförsörjning även när solen inte skiner eller vinden inte blåser. På så sätt an olika koldioxidfria energislag komplettera varandra i systemet.

Water

Vattenkraftens miljöredovisning 2021

I 2021 års miljö­re­do­visning får läsaren insyn i Fortums miljö­arbete vid våra vatten­kraftverk och det strate­giska arbetet med ompröv­ningarna av vatten­kraften.

Till miljöredovisningen
Gullspångs vattenkraftverk

Start för Omprövning av vattenkraften

Hösten 2019 lämnade tre centrala myndigheter ett förslag på plan, nationell plan för omprövning av vattenkraft, till regeringen för beslut. Planen beskriver hur Sveriges vattenkraft ska förses med moderna miljövillkor. Syftet är att den ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Läs mer här.

Tidigare år

Rinnande älv och miljö vid ett vattenkraftverk

Miljöredovisning 2020

Ta reda på mer om Fortums förbättrande skydd mot oljeläckage från turbinerna på vattenkraftverket Dönje i Ljusnan. Ta en titt på hur det gick till när fisken transporterades med Whooshh. I miljöredovisningen nämns även ett biologiskt mångfaldsarbete för att bryta de negativa trenderna för många arter. 

Läs mer
Fortum-Spill

Miljöredovisningen 2019

Tredje upplagan av miljöredovisningen är ute nu. Vill du få svar på vad Fishheart är för något? Eller undrar hur vi jobbar med restaureringsåtgärderna för strömvattenhabitat i Bollnäsströmmarna? Kanske undrar du vart vi har öppnat det nya klimatanpassade kompensationsodling av lax och öring? I årets Upplaga kan du få svar på alla dessa frågor och många fler.

Läs mer
Hydro power water and ice in winter

Miljö­re­do­vis­ningen 2018

Hur viktig tror vi att vattenkraften kommer bli för framtidens energisystem? Hur många fiskar sätter vi ut årligen? Vad påverkar rivning av en damm? Få reda på det och mycket mer i årets miljöredovisning.

Läs mer
Flowing stream in summer, green nature

Miljö­re­do­vis­ningen 2017

Förra året var det premiär för vår första miljöredovisning. Här berättar vi om vår verksamhet i Sverige och i Finland, våra älvstrategier och vilka miljöförbättrande åtgärder vi gör vid våra kraftverk för att öka produktionen.

Läs mer
Hydro power

Upptäck våra vattenkraftverk

Hitta mer information om några av våra svenska kraftverk.