Vad kan vi erbjuda dig?

Vi är verksamma över hela energikedjan, från produktion till slutkund, i många olika länder. Detta innebär att utvecklings- och karriärmöjligheterna inom Fortum vida. Vi erbjuder spännande utmaningar för ingenjörer och andra yrkesverksamma personer som är lika engagerade för ren energi och cirkulärekonomi som vi är.

Ung man med pulsklocka

Kontinuerlig utveckling och möjlighet till arbetsrotation

Vi tror att en livsviktig faktor för vår framgång är att alla våra medarbetare kontinuerligt utvecklas. Vårt mål är att varje medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som följs upp regelbundet. Som Fortummedarbetare bestämmer du själv riktningen för din utveckling, med rätt driv och engagemang har du all möjlighet att växa i din karriär.

Det finns många möjligheter för karriärutveckling i vårt företag, både som specialist och som ledare. Vi tror starkt på att växande ansvarsområden eller att byta från ett jobb eller uppdrag till ett annat är ett av de bästa sätten att accelerera personalutveckling och öka vår flexibilitet och konkurrenskraft. Varje år har vi hundratals möjligheter till interna arbetsrotationer för våra medarbetare - både horisontellt och vertikalt. Eftersom vår verksamhet sträcker sig över många länder är även en internationell karriär en möjlighet.

Prestationsdrivna incitament

När du gör ditt bästa tycker vi att du förtjänar det bästa. Med vår incitamentsstruktur kan du vara säker på att få belöning för ditt hårda arbete, eftersom vi strävar efter konkurrenskraft och resultatdriven ersättning. Vårt belöningssystem består av såväl konkreta monetära ersättningar så som baslön, kort- och långsiktig bonus samt förmåner. Belöningssystemet består också av immateriella belöningar, så som möjlighet till karriärutveckling och chansen att påverka medan du kan behålla ett personligt välmående.

Lönenivån reflekterar både kraven på positionen samt den individuella prestationen. Vi belönar högpresterande medarbetare genom vår årliga globala bonusplan. Incitamenten är baserade på tydliga, mätbara mål som går i linje med vår företagsstrategi. Målen är alltid gemensamt framtagna i strukturerade prestations- och utvecklingsdiskussioner, vilket möjliggör för våra medarbetare att påverka sin egna belöning genom goda prestationer.

Möt dina framtida kollegor