Sezar Moustafa, Asset Manager Dams

I sitt jobb hanterar Sezar Moustafa både människor och teknik. Sezar är Civilingenjör med inriktning mot miljö och vattenteknik och innehar i dagsläget rollen som Asset Manager för dammarna i Fortums vattenkraftverk. Efter åtta år på Fortum tycker han fortfarande att det är kul att gå till jobbet. Teamkänslan är stark och hållbarhet samt dagliga utmaningar står i fokus.

Vad gör en Asset Manager?

Vi på Fortum förvaltar ett stort antal dammanläggningar runt om i landet. I min roll har jag helikopterperspektivet över dammarnas välmående och tittar bland annat på stabiliteten och läckaget. Vi kontrollerar och säkerställer regelbundet att dammanläggningen håller en hög säkerhet, kartlägga eventuell risknivå samt göra analyser och lägga investerings- och underhållsplaner. Man kan säga att jag är generalist inom ett smalt område där statistik, riskanalyser, hydrologi, mekanik, betong, förhandling och ledarskap sammanvävs. Det är ett utmanande och roligt jobb som aldrig tar slut.

Hur arbetar ni med hållbarhet?

Hållbara lösningar utgör en central del av Fortums strategi, så här får jag verkligen vara med i ett större sammanhang. Vattenkraft är den viktigaste förnybara kraftkällan i Norden. En av de främsta fördelar är att den el som produceras inte ger några utsläpp av koldioxid eller andra växthusgaser. Vattenkraft har även en nyckelroll både i det gamla kraftsystemet och det nya, eftersom den hjälper till att skapa balans mellan produktion och förbrukning.

Berätta om ditt team!

Vi är ett trettiotal personer som arbetar i olika grupperingar där min närmsta kollegas huvudansvar rör kraftverken, tillsammans har vi en region som vi sköter. Vi finns i både Finland och Sverige och arbetar med allt som rör dammar och kraftverken, från underhåll till tillstånd. Det är ett välbalanserat gäng, som har bra teamkänsla.

Varför arbetar du på Fortum?

Här ska alla vara med och påverka. Jag ser verkligen resultatet av mitt arbete.