Fortum stories

Lär känna några av dina framtida kollegor och hör vad de har att säga om att jobba på Fortum!

Sezar Moustafa, Asset manager dams, Fortum

"Hållbara lösningar utgör en central del av Fortums strategi, så här får jag verkligen vara med i ett större sammanhang!"

Sezar Moustafa, Asset Manager Dams

Läs mer om Sezar här!