Biotopåtgärder vid Lillströmmen

I slutet av 2018 genomfördes biotopåtgärder i Klumpströmmen för att återskapa fri fiskvandring, ett samarbete mellan Fortum, Bollnäs kommun, Bollnäs fiskevårdsförening och andra entreprenörer.

Grävmaskin vid Lillströmmen för miljöåtgärder, Foto: Anders Bruks

Biotopåtgärder genomförs i Bollnäs för ökad biologisk mångfald

I slutet av november startade projektet i centrala Bollnäs som ämnar att återskapa fri fiskvandring mellan Galvån och Klumpströmmen som är beläget längst upp i Bollnäsströmmarna. Projektet ska slutföras under våren 2019. Detta är en fortsättning på de insatser som genomfördes 2016 tillsammans med Fortum, Bollnäs kommun och Bollnäs fiskevårdsförening.

Biologisk mångfald är något som är styrande i Fortums miljöarbete. Därför är Fortums målsättning att prioritera miljöåtgärder som gör konkret skillnad i naturen och arbetet i Bollnäsströmmarna är ett sådant exempel. Projektet handlar om att förbättra och delvis återställa strömvattenhabitat i Klumpströmmen. En biotoprestaurering av strömsträckor som var påverkade av flottning och vattenkraftsutbyggnad påbörjades i slutet av november och slutfördes i mitten av december (2018). Åtgärderna har gjorts i tät samarbete med Bollnäs kommun och Bollnäs fiskevårdsförening och lokala entreprenörer. 

Lillströmmen innan miljöåtgärderna, Foto: Anders Bruks
Lillströmmen innan miljöåtgärderna, november 2018. Foto: Anders Bruks
Lillströmmen under miljöåtgärderna, Foto: Anders Bruks
Lillströmmen under miljöåtgärderna, december 2018. Foto: Anders Bruks

Finansieras genom Bra Miljöval

Åtgärderna finansieras delvis genom Fortums miljöfond, Bra Miljöval. För varje kilowattimme Bra Miljövalmärkt el som vi säljer avsätter vi pengar till Fortums miljöfond. Genom Fortums miljöfond stödjer vi projekt som bidrar till biologisk mångfald och hållbar energiproduktion i områden där Fortum är verksamma inom vattenkraft. Projekten finansieras med avsättningar från våra kunders köp av el märkt med Bra miljöval, och genom egna avsättningar. 

Sustainability report

Ansök med ditt naturvårdsprojekt

Skicka information om ditt projekt samt kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Klumpströmmen under vintertappning

Tidigare samarbetsprojekt vid Klumpströmmen

År 2016 genomförde Fortum biotopåtgärder i anslutande Galvån i samarbete med Bollnäs kommun och Bollnäs Fiskevårdsområde. Samtidigt ändrades också mängden vatten som Fortum tappar i Klumpströmmen för att skapa en större miljönytta. Bollnäs fiskevårdsförening med sitt ”River Team” har lagt många ideella timmar på att återskapa en naturligare och mer funktionell strömsträcka. Efter insatsen upplever man bättre fiske och ser förbättringar i habitaten och lekområden.