Biokanalen Eldbäcken

I 2012 anlades Eldbäcken, Sveriges första biokanal. Till skillnad från en mer traditionell teknisk eller naturlik fiskväg fungerar en biokanal som en naturlig och variationsrik bäck där ett flertal djur- och växtarter har möjlighet att kunna etablera sig.

Eldbäcken, bio channel in Värmland, Sweden

Bakgrund om Eldbäcken

Vid vattenkraftverket Eldforsen anlades biokanalen som fick namnet Eldbäcken. Huvudsyftet med Eldbäcksprojektet har varit att anlägga och vetenskapligt följa upp en konstgjord fiskväg som samtidigt utformats som en funktionell naturlig strömvattenmiljö för växter och djur. Ett samarbete med Karlstads Universitet har lett till att flera forskare valt att undersöka Eldbäcken och de fisk och djur som skapar habitat i bäcken.

Eldbäcken är ca 5 m bred och 500 m lång. För att skapa ett så naturligt flöde som möjligt är intaget till biokanalen konstruerad för att skapa ett variabelt flödesschema. Kanalen innehåller tre sträcktyper vars egenskaper påverkar artsammansättningen, såsom pool, kvill och svämplan.

Observationer i realtid

Hösten 2017 installerades en kontrollstation med tillhörande fiskräknare i Eldbäcken. Syftet med kontrollstationen är att kontinuerligt övervaka och följa artsammansättning och vandringsbeteende hos de strömlevande djur som numera etablerats i den konstgjorda forsen.

Med hjälp av infraröda ljusstrålar skannar och registrerar räknaren allt som simmar igenom kontrollstationen, men den har även en undervattenskamera som i realtid visar och dokumenterar art och beteende hos de vattenlevande fiskar och djur som passerar upp eller ned i bäcken. 

Vilka arter finns i Eldbäcken?

Under 2018 har 10 arter registrerats i fiskräknaren, bl.a. utter, gädda, abborre, lake, id, mört, braxen, öring och harr.