Bättre livsmiljöer för harren nedströms Munkfors kraftverk i Klarälven

Tillsammans med Munkfors fiskevårdsområdesförening (FVOF) har Fortum under 2021 genomfört biotopvårdande åtgärder nedströms Munkfors kraftverk för att förbättra lek- och uppväxtområden för laxfisk och för att gynna sportfisket.

Klarälven Munkfors kraftver

Nedströms Munkfors kraftverk har Fortum ihop med Munkfors FVOF genomfört ett biotopvårdsprojekt för att förbättra strömvattenmiljön för laxfiskar, framför allt harr. En biotop är ett avgränsat område som har specifika egenskaper som vissa organismer trivs i.

För att skapa och optimera strömvattenhabitat i älvsträckan placerades sten ut, i olika storlekar. Totalt bedöms att sten med en area på 200–250 m2 tillförts eller omplacerats vilket medfört en mer varierande biotop. Framför allt är det den västra sidan som bedöms vara viktig för harrens lek- och uppväxtsäsong under vår och försommaren. Parallellt med projektet har även en del större block återinförts till älven som rensats bort i samband med flottningsepoken.

Klarälven Munkfors kraftver 2

Efter genomförda biotopvårdsåtgärder i strömvattenmiljön nedströms Munkfors kraftverk finns nu en mer varierad biotop med stenar och bra miljöer för fisk och andra strömlevande vattenorganismer att leva i. Projektet är godkänt av Naturskyddsföreningen som ett miljöfondsprojekt enligt kriterier för el märkt Bra Miljöval 2009. Konsultbolaget Synlab AB har ansvarat för projektledningen i fält.

 

 

Sustainability report

Mer om Munkfors kraftverk i miljöredovisningen 2021