Miljöarbete inom vattenkraft

På Fortum arbetar vi med vattenkraftens miljöpåverkan och bevakar ständigt hur vattenmiljön förändras, i olika miljöprojekt vid eller i närheten av våra vattenkraftverk.

Svensk natur och miljö

Vattenkraften, dess fördelar och miljöpåverkan

Vattenkraften fyller en närmast oersättlig roll i Sverige. Eftersom all infrastruktur runt svenska älvar är anpassad efter vattenkraftens reglerade flöden, kan de lokala ekosystemen i och omkring älvarna påverkas på olika sätt. På Fortum bevakar vi ständigt hur vattenmiljön förändras, i olika miljöprojekt. För oss är det viktigt att minsta möjliga påverkan sker i älvarna och att vi sätter in rätt åtgärd på rätt plats, med ett tydligt fokus på att uppnå de önskvärda resultaten i varje område.

Konkreta åtgärder på rätt plats

Vårt miljöarbete strävar efter att finna en balans mellan den globala och lokala miljön och vår kraftproduktion. Vi genomför konkreta åtgärder för att förbättra vattenmiljön där det skett en förändring med hjälp av vår miljöfond. Exempel på åtgärder är att vi återställer lekområden för vandrande fisk, vi återställer dammar som inte längre tillför något till elproduktionen och vi stöder forskning i olika ämnen, som om flodpärlmusslans överlevnad.

Fortums miljöfond

Genom Fortums miljöfond ger vi stöd till projekt som forskar och stärker den biologiska mångfalden, och bidrar till mer kunskap om hållbar energiproduktion i områden där Fortum är verksamma inom vattenkraft. Projekten finansieras dels genom egna avsättningar och dels med avsättningar från våra kunder. För varje såld kilowattimme Bra Miljövalmärkt el avsätter Fortum pengar till miljöfonden.

Det är Naturskyddsföreningen som sätter kriterierna för hur el ska vara producerad för att den ska få märkas som Bra Miljöval. Ett krav är att pengar ska avsättas till en fond vars medel uteslutande får användas för naturvårdsåtgärder kopplade till vattenkraft. Naturskyddsföreningen godkänner vilka projekt som ska genomföras och utvärderar projekten i samband med en årlig revision.

Fortums Bra Miljövalmärkta el kommer från vattenkraftverk i Indalsälven, Klarälven och Dalälven samt från vindkraftverk som uppfyller Naturskyddsföreningens kriterier.

Klarälven Munkfors kraftver 2

Bättre livsmiljöer för harren nedströms Munkfors kraftverk i Klarälven

Tillsammans med Munkfors fiskevårdsområdesförening (FVOF) har Fortum under 2021 genomfört biotopvårdande åtgärder nedströms Munkfors kraftverk för att förbättra lek- och uppväxtområden för laxfisk och för att gynna sportfisket.

Mer om projekt

Utsättning av lekgrus i vattendrag

Ansök med ditt naturvårdsprojekt

Skicka information om ditt projekt samt kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Ansök här

Nedre Dalälven, Untraområdet Foto: Pär Eriksson

Samarbetet med Upplandsstiftelsen fortsätter

Under 2019 valde vi att förlänga samarbetet med Upplandsstiftelsen, i två år till. Läs mer om vad vi gör i nedre Dalälven.

Åtgärder i nedre Dalälven

vallhumla

Samar­beten och lokala engagemang

Fortums vatten­kraft samar­betar med lokala idrotts­för­e­ningar där Fortums vatten­kraft är verksamma. Här finns infor­mation för dig och din idrotts­för­ening som är intres­serade av ett samarbete.

 

Läs mer här 

Utvalda miljöprojekt

Projekt GRAP 2017-2020

Arbetet för Gullspångs­laxen

Mer om projekt
Läs mer här
Läs mer här

Miljöarbete inom vattenkraft

Innovativ fiskväg vid Spjutmo kraftverk

Läs mer

Karta över våra miljöprojekt

 

Environmental friendly

Miljöredovisningen 2020

Läs mer om de miljöprojekt och investeringar som utfördes under 2020