Från skolarbete till rikstäckande barnrättsorganisation

barn på brygga i solnedgång

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra levnadsvillkoren för barn med föräldrar som mår psykiskt dåligt, har ett missbruk eller som utsätter dem för våld.

Idén om Maskrosbarn föddes när Therése Eriksson och Denise Madsen träffades under gymnasietiden. De delade erfarenheter av att ha föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa samt att känna sig helt ensamma i det.

”Om vi ska vara kompisar med varandra så är det något du måste veta om mig” så minns Denise att Therése sa till henne efter första skoldagen i gymnasiet. De var då 15 år och hade just börjat i samma klass. Therése berättade att hennes mamma var psykiskt sjuk och hade ett alkoholmissbruk. Det visade sig att Denise hade liknande erfarenheter hemifrån och det var så deras vänskap föddes.

Som ett projektarbete under sista året på gymnasiet började Therése och Denise att föreläsa – det blev också starten för Maskrosbarn. Tanken med föreläsningarna var att nå ut till och normalisera situationen för barn som levde i liknande situationer och visa att det faktiskt går att må bra, även om ens föräldrar mår dåligt.

Några år senare startade Maskrosbarn upp det som kom att bli deras första stödprogram – lovläger. Här fick barn som hade det jobbigt hemma en möjlighet att komma hemifrån på loven, träffa trygga vuxna med liknande erfarenheter, möta nya vänner och skapa minnen för livet. Lovläger är fortfarande ett aktivt och rikstäckande stöd med samma viktiga funktion.

Sedan starten 2005 har Maskrosbarn mött tusentals barn och utvecklat många olika typer av stödprogram, föreläsningar, utbildningar och tjänster utifrån deras önskningar och behov. Organisationen samarbetar med kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer som möter målgruppen runt om i hela Sverige.

Det som började som ett skolarbete är idag en rikstäckande barnrättsorganisation som i sina två verksamhetsområden, stöd och påverkan, verkar för att förbättra uppväxtvillkoren för unga med föräldrar som har ett missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter dem för våld.

Här kan du ta del av hela berättelsen, Therése och Denise berättar om hur det gick till när Maskrosbarn startades och vad som har hänt längs vägen i Maskrosbarnpodden.

Läs mer om Maskrosbarn.