Älvstädningen - för renare älvar

Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum. Syftet med Älvstädningen är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvar i Sverige där Fortum har vattenkraft. Vi uppmärksammar den nedskräpning som sker i vår natur. Vi ökar också kunskapen om vattenkraften som förnybar energikälla och dess roll i framtidens elsystem.

L5
Vi engagerar oss i lokalsamhällen

Vi främjar ungdomsidrott där vi är verksamma; alla deltagande föreningar får en ersättning.

AU8
Formar positiva attityder kring skräphantering

Genom att man själv plockar upp skräp får man insikt i skräp- och miljöhantering.

AU9
Vatten tar stor plats

Att vara nära vatten och naturen påvisar hur viktig vattenkraften är för Sverige.

Ungdomer som städar älvar i kanoter

För mycket slängs i naturen idag

Idag är nedskräpning ett miljöhot; varje år slängs nästan 9000 ton skräp på marken i Sverige, vilket skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år när de fastnar i skräp eller kvävs och förgiftas när de misstar skräp för mat. Nedskräpningen skapar dessutom både otrivsel och ekonomiska problem. Med kunskap om nedskräpning, och inte minst skräpets roll i en cirkulärekonomi, tror vi att man blir bättre på att ta hand om miljön.

Att lära sig om vattenkraft

Att vi står inför stora utmaningar även vad gäller klimathot och global uppvärmning är också väl känt. Kunskap om vattenkraft som vår viktigaste förnybara energikälla, samt den roll den har att spela, inte minst genom att möjliggöra ännu mera vind och solkraft, är därför oerhört viktigt för att skapa medvetenhet om vilka val man kan göra för framtiden. Attityder skapas tidigt och genom att vara med och städa runt några av våra viktigaste vattenkraftverk kan man tidigt påverka beteenden och attityder till nedskräpning och förnybar energi. Resultat från tidigare älvstädningar har tydligt visat att ungdomar och andra deltagare bryr sig mer om miljön efter utfört städprojekt. 

Det städas runt om i Sverige

Älvstädningen sker på olika områden runt om i landet. Varje år städas det längs med älvarna Dalälven, Ljusnan, Gullspångsälven och Klarälven. Årets Älvstädning är avslutad - och vi vill tacka alla föreningar som deltagit och gjort en fantastisk insats längs våra älvar! Totalt har 30 ton skräp städats bort. Här hittar du pressmeddelande och bilder från Älvstädningen 2018. 

Siffror för Älvstädningen 2018

75

deltagande föreningar

30

ton skräp

1850

barn och vuxna har hjälpt till

"Problem skapas ju för att skräp senare hamnar i våra hav, därför känns det här projektet mer aktuellt än någonsin."

Björn Ferry, OS-medaljör i skidskytte och ambassadör för Älvstädningen

Första avsnittet av vår utbildningsserie: Älvakademin med Björn Ferry och Maja!

Allt möjligt hittas under Älvstädningen

Att Älvstädningen gör skillnad är tydligt när skräpet ligger på hög efter städuppdraget. Förutom det vanligaste - plastförpackningar - har allt möjligt hittats sedan projektets start i 2013: rostiga bildelar, kassaskåp, sillburkar, metallskrot, cyklar, däck - listan är lång. Alldeles för lång, tycker vi. Vårt långsiktiga mål är inga fynd alls. 

Vill du delta?

Nu är det möjligt att göra sin anmälan till Städa Sverige. Därefter skickas material till alla anmälda föreningar innan Älvstädningen sätter igång. Efter utfört städuppdrag fyller man i ett rapportkort. Alla föreningar som deltar får en ersättning.

L5

Vår partner Städa Sverige är en ideell organisation inom idrotten som har varit aktiv i 30 år

F3

Se alla avsnitt av vår utbildningsserie

Johan Englund
Kommunikationschef för Fortums Vattenkraft
Tel: +46 76 828 84 40
[email protected]