Lokala samarbeten

I linje med vår vision ‒ Tillsammans för en renare värld ‒ tror vi att väl utvalda samarbeten är nyckeln till en hållbar framtid. Här berättar vi om några av dessa samarbeten där vi på en lokal nivå tar ett större ansvar för naturen, miljön och samhället.

Rött hus och natur

Tillsammans för en renare värld

En renare värld för oss är naturligtvis byggd på en framtid baserad på förnybar och koldioxidfri energi. Men på Fortum vill vi ta ett lokalt ansvar för en renare värld på flera sätt. Sedan 2013 har vi arbetat både med Älvstädningen och Laxsläppet, två samarbeten som på olika sätt bidrar positivt till vår miljö - den ena där vi städar rent kring älvar med idrottsungdomar, den andra där vi släpper ut laxar i Stockholm, ett av världens renaste huvudstäder.

Tillsammans för en ljusare framtid

Våra ambitioner tar inte stopp där. En värld fri från svårigheter, fördomar och ensamhet är också något vi har valt att stötta de senaste åren genom projektet Ljusare Jul. Då har vi samarbetat med flera organisationer för att hjälpa ungdomar och vuxna som är utsatta på olika sätt.

Lokala samarbeten

Miljösamarbete där älvsträckor i Sverige städas av idrottsungdomar

Älvstädningen

Lokala samarbeten

En gång om året släpps 30000 laxar och havsöringar ut i Stockholm

Laxsläppet

Lokala samarbeten

Vi gör julen lite ljusare för utsatta människor

Ljusare Jul