Lokala samarbeten

I linje med vår vision ‒ Tillsammans för en renare värld ‒ tror vi att väl utvalda samarbeten är nyckeln till en hållbar framtid. Här berättar vi om några av dessa samarbeten där vi på en lokal nivå tar ett större ansvar för naturen, miljön och samhället.

Älvstädning 2018, pojke ser ut äver älven.

Tillsammans för en renare värld

En renare värld för oss är naturligtvis byggd på en framtid baserad på förnybar och koldioxidfri energi. Men på Fortum vill vi ta ett lokalt ansvar för en renare värld på flera sätt. Sedan 2013 har vi arbetat både med Älvstädningen och Laxsläppet, två samarbeten som på olika sätt bidrar positivt till vår miljö - den ena där vi städar rent kring älvar med idrottsungdomar, den andra där vi släpper ut laxar i Stockholm, ett av världens renaste huvudstäder.

Tillsammans för en ljusare framtid

Våra ambitioner tar inte stopp där. En värld fri från svårigheter, fördomar och ensamhet är också något vi har valt att stötta de senaste åren genom projektet Ljusare Jul. Då har vi samarbetat med flera organisationer för att hjälpa ungdomar och vuxna som är utsatta på olika sätt.

Älvstädningen

Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum. Syftet med Älvstädningen är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvar i Sverige.

Mer om älvstädningen

DreamHack Masters

Utan el inget spel, och med oss spelar du med förnybar el! Fortum är huvudsponsor till årets CORSAIR DreamHack Masters 2018 i Stockholm, ett av världens största esport event.

Samarbetet med DreamHack

Laxsläppet

Varje år släpper vi ut laxar och havsöringar i Stockholms ström. Det gör vi för att alla ska förstå hur rent vatten vi har i vår huvudstad. Och hur viktigt det är att det fortsätter vara så.

Mer om laxsläppet