Solel, bilpool och lånecykel – här är framtidens lägenhet

KLIMATSMART. Stenkoll på förbrukningen av värme, vatten och el, tillgång till både lånecykel och bilpool, varuleveranser med cykelbud och solceller på taket. För dem som bor där projektet Grow Smarter i Stockholm pågår är framtiden redan här.

bild uppifrån över delar av Stockholm

I bostäder vid Valla Torg och i bostadsrättsföreningen Årstakrönet i Årsta erbjuds de boende många smarta lösningar i vardagen. Bland annat kan de styra el och värme med en app, låna en cykel vid behov och boka bil genom bilpooler, och på gatorna sker varutransporter med cykelbud.

De olika möjligheterna som erbjuds de boende är en del av EU-projektet Grow Smarter. Åtta europeiska städer deltar och Stockholm är en av dem. Målet med projektet är att sänka energianvändningen i stort och utsläppen från transporter med upp till 60 procent. Nästan 100 miljoner kronor satsas på olika lösningar som ska testas och utvecklas.

Smarta lösningar i vardagen

Utöver hyreshusen från 1960­-talet vid Valla Torg och bostadsrättsföreningen med relativt nybyggda hus i Årsta är även två kommersiella fastigheter i Slakthusområdet en del av projektet. Fortum är involverade genom att ha tagit fram en lösning så att de boende kan se sin användning av el, vatten och värme. Återvinning av spillvärme är ett annat område där Fortum bidrar till projektet, liksom med infrastruktur kring elbilsladdning.

– Satsningen på hållbarhet kommer att spara energi, skapa ett bättre liv för medborgarna och generera arbetstillfällen, säger Gustav Landahl, projektledare för Grow Smarter på Stockholms stad.

Så blir husen klimatsmarta

Hyreshusen från 1960-talet: Valla torg

Husen kring Valla Torg i Årsta har genomgått en totalrenovering och den viktigaste åtgärden är minskad energianvändning med 60 procent. De boende kan styra el och värme med en app. I projektet ingår även att minska utsläppen från transporter, installation av smarta system för sophantering samt solenergiproduktion. Boende i området får även testa olika lösningar som bidrar till en hållbar livsstil. Bland annat finns det ett lånecykelsystem och bilpooler. Varutransporter och leveranser sker med cykelbud för att skapa en säkrare gatumiljö och en bättre utemiljö med färre bilar.

Nybygget: Brf Årstakrönet i Årsta

Brf Årstakrönet har fått en rad olika tekniker och tjänster som en del av Grow Smarter. Syftet är att visa relativt nya byggnaders behov av att reducera sin energiförbrukning. Bland annat mäter man inomhustemperaturen i lägenheter, trapphus och garage. Solceller är installerade på taket och laddstationer för elbilar finns tillgängliga. I lägenheterna är vattensparventiler installerade och det finns en ny, smartare styrning av garageventilationen. Alla boende har också blivit utbildade i hur man kan leva mer klimatsmart.

Kommersiella fastigheterna: Slakthusområdet

I Slakthusområdet har Fastighetskontoret två tomma byggnader som ingår i Grow Smarter-projektet. I byggnaderna ska det öppna en restaurang, ett kafé eller liknande. För att göra byggnaderna energieffektiva har man bland annat tilläggsisolerat dem. Effektiv belysning ska installeras och hyresgästerna kommer hela tiden att kunna se hur stor deras klimatpåverkan är. Solceller på taket ska ge el och öppen fjärrvärme ska användas, där överbliven värme från bland annat Tele2 Arena används i stället för att, som i dag, fläktas bort på taket. Hållbara transporter kommer att användas och infrastruktur för elbilsladdning byggs. Tanken är att projektet, som ligger i framkant för områdets utveckling, ska sätta standarden för resten av kvarteret.

Text: Sara Schröder

Foto: Simon Inns