Ren vattenkraft

Fram till idag har mer än 10 000 barn och vuxna städat bort drygt 177 ton skräp längs våra älvar. Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan idrottens miljöorganisation Städa Sverige och Fortum och genomförs längs de fyra älvarna Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven.

skräp vid en älv

– Engagemanget från idrottsföreningarna är fantastiskt och i årets projekt lyckades exempelvis 75 föreningar samla ihop över 30 ton skräp längs de fyra älvarnas stränder, säger Desirée Hylander, projektledare för Älvstädningen hos Fortum.

Fortum vill göra skillnad på lokal nivå och vara närvarande i de områden där de är verksamma.

– Vårt mål är att engagera lokala föreningar i en aktivitet som gynnar både den lokala närmiljön och föreningsverksamheten på plats. Genom att ungdomarna deltar i Älvstädningen hoppas vi skapa en medvetenhet kring nedskräpning och förebygga det i framtiden. Vårt mål i slutändan är en renare värld.

Vill ni delta?

Anmäl din idrottsförening på: https://www.stadasverige.se/intresseanmalan/

Vill du lära dig mer om Älvstädningen?

Se denna video där Björn Ferry och Maja pratar om nedskräpning, plast i naturen och vilka konsekvenser det får för djur, natur och oss människor.

Läs mer om Älvstädningen här

Läs även andra läsvärda artiklar