Gödsla med energi

Nu kan du som har alla hästar hemma göra en insats för miljön genom att bidra med ren, förnybar och närproducerad energi.

Man som håller i en häst

Fortum HorsePower är en enkel och  Bra Miljöval-certifierad lösning för stallets strö- och gödselhantering där leverans av strö och upphämtning av gödsel ingår.

– Vi lanserade tjänsten för snart två år sedan i liten skala och sedan dess har efterfrågan stadigt växt. Idag handlar det om 1 500 hästar och närmare 70 stall som nyttjar tjänsten, berättar Per Harsem, Sverigechef Fortum HorsePower, City Solutions hos Fortum.

Redan till årsskiftet räknar man med att passera 2 000 hästar.

– I storstäderna är det ett problem att bli av med hästgödsel, bara i stockholmsregionen producerar traktens 42 000 hästar tio gånger så mycket spillning, mätt i ton.

Ambitionen med Fortum Horse Power är att smidigt lösa logistiken så att gödseln kommer till användning.

– Gödsel från två hästar klarar att försörja en normal villa med både värme och hushållsel, det här är definitivt början på något nytt, avslutar Per Harsem.

Läs mer på: fortumhorsepower.se

Läs även andra läsvärda artiklar