Följ strömmen - Utbilda dig till elinstallatör

I takt med att världen blir allt mer eldriven ökar också efterfrågan på rätt kunskap. – Elinstallatör är ett framtidsyrke och efterfrågan är stor, säger Amanda Rafter Ekenman, expert inom utbildning vid Installatörsföretagen.

massor av lampor

Planeten Jorden står inför en livsavgörande transformation där skadliga energikällor i rask takt ska ersättas med miljösmarta alternativ och där elen i alla dess former är det klokaste av dem alla.

– Vägen mot ett klimatneutralt samhälle är beroende av hur väl vi klarar att ställa om vår energianvändning. Och det är bråttom att göra det nu. Vi behöver fokusera på förnybar energi, som vind- och solkraft, bygg ut ladd- och lagringsmöjligheterna samt bli effektivare i vår användning, säger Amanda Rafter Ekenman, expert inom utbildning vid Installatörsföretagen.

Ett led i energiomställningen är nya satsningar på boende och infrastruktur. Boverkets analyser pekar på ett behov av 600 000 nya bostäder under perioden fram till 2025, samtidigt som närmare 800 000 hem måste renoveras och energieffektiviseras.

– Redan i dag, med nuvarande byggtakt, råder det stor brist på olika typer av byggnadsarbetare, elinstallatörer, vatten-, värme- och sanitetsexperter, kunniga inom ventilation, larm, fiber, kyla med mera. Enbart installatörsbranschen saknar runt 10 000 yrkesutbildade. Med nuvarande ambitioner krävs över 20 000 ytterligare yrkesutbildade utöver de som redan utbildas, säger Amanda Rafter Ekenman.

Transformationen är redan nu i full gång.

– Se bara till bilindustrin som i rasande takt övergår till att bli helt beroende av el. Över 50 procent av alla sålda bilar i Norge har någon form av eldrift. Det går fort!

En av de mest efterfrågade yrkesprofessionerna är elinstallatör.

– De flesta utbildar sig redan på gymnasienivå, men det finns även möjlighet att bli elinstallatör via komvux. Nyligen drog vi igång ett pilotprojekt som pågår under tre år och där alla, oavsett bakgrund, kan bli elinstallatör. Läs mer på Installatörsföretagens hemsida

Hur ser lönebilden ut?

– Ingångslönen som färdigutbildad elektriker är högre än efter många andra utbildningar och i yrket har du dessutom ofta en bättre löneutveckling jämfört med många andra grupper.

Läs även andra läsvärda artiklar