Vi investerar i dammsäkerhet

Dammar är en viktig del av vattenkraften då de hjälper till att lagra vattnet som används. Vi rustar våra dammar för framtiden och investerar därför i dammsäkerheten.

Work being done on a dam at a hydro power plant

Sverige strävar efter att få till ett fossilfritt energisystem. I detta spelar vattenkraften en viktig roll. Eftersom vattnet går att lagra i vattenmagasin kan vi spara energin när efterfrågan är låg, och använda den när den behövs som bäst.

För att lagra vattnet samt skapa och reglera energin, byggs dammar. Dammarna leder till en skillnad mellan vattennivån på uppströmssidan respektive nedströmssidan av vattenkraftstationen. På det sättet skapas vattenmagasin där vattnet i de större magasinen kan regleras och anpassas efter behov. Förmågan att reglera och lagra energin är det som skiljer ut vattenkraften från exempelvis sol- och vindkraft och gör den särskilt pålitlig.

Vattenkraftverken är konstruerade för en viss maximal vattenföring. Om vattenföringen i vattendraget blir större än maxgränsen, och vattnet inte kan lagras i magasinet, måste vattnet avbördas, med andra ord ledas bort. Det sker genom utskov med stora dammluckor.

Det kan antingen handla om ytutskov där dammluckorna öppnas nedåt och släpper in vatten vid vattenytan, eller ett bottenutskov med dammluckor som öppnas uppåt. Dammluckornas storlek varierar beroende på vattendragets storlek och hur stor vattenföringen beräknas kunna bli som mest och kan vara alltifrån 2 till 150 kvadratmeter stora.

Klimatförändringarna väntas påverka flödena i dammarna runtom i Sverige. Fortum investerar därför i att rusta upp dammsäkerheten. Genom att arbeta med dammsäkerhet och exempelvis se till att dammluckorna följer den bästa och nyaste tekniken, stärks vattenkraftverkens kapacitet och dammarna klarar av även de mer ovanliga, starka vattenflödena.

Mer om projektet
Hydro power

Upptäck våra vattenkraftverk

Hitta mer information om några av våra svenska kraftverk.

Se våra kraftverk här