Ljusne Strömmar – nu ännu starkare och säkrare

Genom investeringen i dammsäkerheten vid Ljusne Strömmar, kan kraftverket nu hantera högre flöden på ett säkert sätt, och leverera förnybar el lång tid framöver.

Dam safety measures at power plant Ljusne Strömmar

Ljusne Strömmars kraftverk, beläget i nedre Ljusnan i Söderhamns kommun, har en lång historia av att producera förnybar el och byggdes så tidigt som 1945–1949. Anläggningen är ett så kallat strömkraftverk och har inte något större magasin, vilket innebär att det skall hantera vatten som kommer genom nederbörd samt tappning från magasin högre upp i systemet.

Mellan åren 2016–2019 genomfördes ett dammsäkerhetsarbete vid Ljusne Strömmar för ca 110 miljoner kronor. Huvudsakligen handlade arbetet om att säkerställa att anläggningen klarar att hantera de vattenflöden som kan uppkomma enligt vattenkraftsindustrins riktlinjer.

En viktig aspekt i arbetet vid anläggningen var att öka dammens avbördningsförmåga, det vill säga kapaciteten för hur mycket vatten som kan passera på ett säkert sätt förbi anläggningen.

En omfattande renovering

Arbetet omfattade i huvudsak renovering av fyra befintliga dammluckor med nya lyftanordningar. En av avstängningarna, som reglerar avbördningen för två av bottenutskoven, byttes ut. Ett av de sex utskoven byggdes om helt med en ny lucka och sänkt tröskel för att öka avbördningsförmågan. Ytterligare ett av utskoven modifierades för att förhindra erosion. Vid stranden vidtogs åtgärder för att förhindra både erosion och uppspolning. Under hela arbetets gång har kraftverket varit i drift.

Bättre rustat för framtiden

Efter genomförda åtgärder klarar dammen vid Ljusne Strömmar av att hantera högre flöden i framtiden på ett säkert sätt. Samtidigt har arbetsmiljön för de som arbetar vid kraftverket förbättrats på ett väsentligt sätt, med modern utrustning som ersatt den äldre, som var nästan 70 år gammal. I förlängningen innebär Fortums arbete med dammsäkerhet att anläggningarnas kapacitet stärks och att de kan fortsätta att producera förnybar el under lång tid framöver.

Hydro power

Upptäck våra vattenkraftverk

Hitta mer information om några av våra svenska kraftverk.

Se våra kraftverk här