I Siljan slår hjärtat extra för innovativa fiskvägar

Med hjälp av innovativa lösningar testas nya sätt att hjälpa öring och harr att vandra vid Spjutmo vattenkraftverk. I lösningen Fishheart slussas fisken ut i dammen genom en hjärtliknande kammare, utan att slösa värdefull energi till leken.

Fishheart - alternativ lösning till fiskväg

Noggranna uträkningar

Efter en överenskommelse mellan bland andra Fortum och fiskevårdsområden, kommuner, Länsstyrelsen och Kammarkollegiet bestämdes det att Fortum skulle bygga ut en fiskväg för uppströms- och nedströmsvandring vid Spjutmo vattenkraftverk. Idag passerar ingen fisk förbi Spjutmo och förhoppningen är att både Siljansöring och harr ska kunna vandra med hjälp av en fiskväg.

I planeringsstadiet hade en grov lösning för både uppströms- och nedströmsvandring tagits fram, men efter flera förslag för en fiskväg i Spjutmo så konstaterades det att kostnaden skulle bli alldeles för hög jämfört med resultatet. Istället tittade man på en helt ny lösning som är framtagen i Finland. Den lösningen hade också redan blivit testad på ett kraftverk i Finland under två säsonger och fungerat bra samt är verifierad och kontrollerad av finska myndigheter.

En hjärtlig fiskväg

Lösningen heter Fishheart eftersom den liknar ett hjärta med rör och kammare som sedan leder ut fisken i vattnet. Fisken lockas in i ett av två rör med lockvatten, och när den är inne i kammaren känner en kamera med sensor av fiskens existens och rörelser. Lockvattnet stängs då av och en ventil öppnas bakom fisken som leder in nytt vatten vilket gör att den kan simma ut på andra sidan.

En mycket positiv aspekt med just den här lösningen är att fisken inte behöver lägga ner lika mycket energi på att vandra som i exempelvis en fisktrappa. I Finland har det dessutom visat sig att både svag- och starksimmande fiskarter väljer att simma in i Fishheart.

Under 2019 och 2020 ska Fishheart testas i Spjutmo. Under den initiala testperioden transporteras inte fisken upp till magasinet, vilket de kommer att göra när testperioden är över, utan till en container som ligger på dammen. Detta är för att kunna utvärdera hur bra lösningen fungerar och se hur många fiskar som passerar hjärtat.

Parallellt med testperioden utförs också en så kallad telemetristudie, som ska visa hur öring och harr beter sig runtomkring kraftstationen, som till exempel hur den hittar fiskvägen. Tack vare Fishheart ökar kunskapen om alternativa fiskvägar och möjliggör undersökningar om vilka insatser som är mest effektiva för varje enskild miljöåtgärd där förutsättningar kan skilja sig åt.