Nu är omprövning av vattenkraften i gång

Intervju med Sara Sandberg, miljöchef, Fortum Sverige

Sommaren 2020 beslutade regeringen om en nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften, ett arbete som kommer pågå i två decennier. Prövningarna av miljövillkoren ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Omprövningen av vattenkraften enligt den nationella planen går ofta under benämningen NAP. Samma år startade förberedelserna för Fortum.

Vad betyder det här för Fortum? Alla Sveriges vattenkraftverk är indelade i grupper. Det finns en nationell tidplan för när varje grupp av kraftverk ska omprövas i domstol. Som ägare av kraftverk och dammar är Fortum ansvariga för att ansöka om moderna miljövillkor och våra första anläggningar ska omprövas år 2023. Ett par år innan domstolsansökan sker samverkan med länsstyrelserna. Att aktivt delta i den samverkan är både självklart och mycket viktigt för en transparent och effektiv process. Rätt åtgärd på rätt plats är ledorden. Planen innehåller också ett nationellt riktvärde på 1,5 TWh för att begränsa produktionsförlusterna som uppstår när vattnet används till miljöåtgärder och inte till elkraftsproduktion.

Den 1 februari 2023 ska Fortum lämna in ansökningar för omprövning av miljövillkoren för Gullspångsälven, Ljungan och Bräkneån. 2024 står nedre Dalälven och Mörrumsån på tur. Enligt planen kommer Fortum lämna in ansökningar varje år fram till 2036.

– Vi har ett enormt stort arbete framför oss och det kommer att pågå under en lång tid. Det är resurskrävande och involverar många olika avdelningar på Fortum. Vi tar också hjälp externt med miljöteknisk expertis. Vi sammanställer kunskap om berörda älvsträckor, analyserar vilka miljöförbättringar som kan bli aktuella och vilken påverkan de skulle få på vår verksamhet, säger Sara Sandberg, miljöchef för Fortums vattenkraft.

Åtta svenska energibolag, där Fortum Sverige AB är ett, står bakom Vattenkraftens miljöfond AB. Fonden ger möjlighet för verksamhetsutövare att ansökan om medfinansiering av utredningar, miljöåtgärder och eventuella produktionsförluster.

- Riktvärdet på 1,5 TWh finns fördelat på varje älv och det är oerhört viktigt att dessa värden respekteras, för att vi inte ska tappa onödigt mycket förnybar elproduktion. Flexibiliteten eller reglerförmågan som det också kallas, ska fortsatt vara hög. För att lyckas med detta enorma nationella projekt kommer svåra avvägningar att krävas. Samtidigt som vi har mycket jobb framför oss är det spännande få vara med om detta enorma arbete. Det är nog det största som har hänt vattenkraften sedan den byggdes ut, säger Sara Sandberg.

Tillbaka till Miljöredovisningen