Miljöredovisningen 2020

För fjärde året i rad släpper vi nu Miljöredovisningen för Fortums vattenkraft. Ta reda på mer om Fortums förbättrande skydd mot oljeläckage från turbinerna på vattenkraftverket Dönje i Ljusnan. Ta en titt på hur det gick till när fisken transporterades med Whooshh. I miljöredovisningen nämns även ett biologiskt mångfaldsarbete för att bryta de negativa trenderna för många arter – ett arbete som resulterat i att Fortum, i Ecogains enda ranking av biologisk mångfald inom näringslivet, ligger i topp bland de 100 största nordiska företagen. Under 2020 fick företaget också ett diplom från Sveriges entomologiska förening för sitt arbete tillsammans med Upplandsstiftelsen, för insektsliv och restaurering av lövskog runt Untra vattenkraftverk vid nedre Dalälven.

Vattenkraft i Sverige 2020

22.4

TWh/år elproduktion från Fortums vattenkraft i Norden

3124

MW produktionskapacitet i Sverige

111

Vattenkraftverk i Sverige

Vattenkraften spelar en stor roll för Sveriges mål att 2040 ha 100 procent förnybar elproduktion. Det finns många fördelar med vattenkraft. Förutom att den är koldioxidfri är den flexibel och möjliggör energiförsörjning även när solen inte skiner eller vinden inte blåser. På så sätt an olika koldioxidfria energislag komplettera varandra i systemet.

 

Gullspångs vattenkraftverk

Start för Omprövning av vattenkraften

Hösten 2019 lämnade tre centrala myndigheter ett förslag på plan, nationell plan för omprövning av vattenkraft, till regeringen för beslut. Planen beskriver hur Sveriges vattenkraft ska förses med moderna miljövillkor. Syftet är att den ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Läs mer här.

Upptäck våra vattenkraftverk

Hitta mer information om några av våra svenska kraftverk.