Pressrelease

Stabila nivåer i Dalälven

15 augusti 2023, 17:33

Nivåerna i flera sjöar och vattendrag har stabiliserats under de senaste dagarna och vi kan observera minskande flöden. 

Prognosen visar att det kan komma ny nederbörd längs Dalälven under veckan, dessa nivåer kommer inte att öka vattennivåerna markant men kan givetvis dra ut på sänkningen. 

Tänk på att våra prognoser grundas på den information och data vi har just nu. Om det kommer mer nederbörd kan det ändra läget och påverka våra tidigare prognoser och hela situationen. 

Uppdatering och Prognos 

Österdalälven: I Trängslet har vi börjat minska tappningen lite.

Avesta: Kulmen är nådd i Avesta.  

Håvran: I Håvran har vattennivåerna börjat sjunka under tisdagen.  

Siljan: Siljans vattennivå kommer att fortsätta att sakta stiga till slutet av veckan och kommer att börja sjunka i nästa vecka.  

Runn: Runn nådde sin kulm i måndags och nu kan vi observera vattennivåsänkningar på 5cm per dag. 

Västerdalälven: Vi kan observera att västerdalälven sjunker stadigt och även med lite nederbörd kommer vattennivån att sjunka. 

Vi fortsätter att noga övervaka situationen längs Dalälven och dess biflöden. Vi vill fortsätta att uppmana allmänheten att vara vaksamma och uppmärksammade på omgivningens förändringar.