Pressrelease

Fortsatt hög nivå i nedre Dalälven

16 augusti 2023, 17:22

Nivåerna i flera sjöar och vattendrag i Dalälven har stabiliserats under de senaste dagarna och vi kan observera att flödena minskar i norra delen av Dalälven.

Däremot ser vi att kulmen närmar sig i nedre delen av Dalälven. Vi har just nu en tappning på 1250 m3/s i Untra men tappningen kan komma att öka  ytterligare, detta är beroende på tappningen från kraftverket uppströms Untra. På grund av de höga flödena kommer vattennivån stiga lite mer.

Tänk på att våra prognoser grundas på den information och data vi har just nu. Om det kommer mer nederbörd kan det ändra läget och påverka våra tidigare prognoser och hela situationen.