Pressrelease

Första tekniska fiskvägen i Österdalälven - en innovativ lösning utan motstycke i svensk fiskvägshistoria

07 juli 2023, 07:55

Vi är glada att meddela att fiskvägen vid Spjutmo kraftverk i Österdalälven nu är klar. Detta banbrytande projekt öppnar upp möjligheter för fiskpassage förbi kraftverket och betyder mycket för bevarandet av vattenlevande arter, så som siljansöring och harr. Fiskvägarna för uppströmsvandring vid Blyberg och Väsa kraftverk beräknas vara färdiga och i drift under 2025.

Spjutmo

– Byggandet av fiskvägarna vid Österdalälvens vattenkraftverk är en viktig milstolpe för att stärka viktiga ekosystemfunktioner i älven. Därför är vi väldigt glada att se att driftsättningen av slitsrännan i Spjutmo har gått enligt plan och vi redan efter två dagars provdrift registrerat passage av siljansöring. säger Marco Blixt, fiskeansvarig på Fortum.

Den nya fiskvägen klättrar 21 meter från Österdalälven upp till Spjutmosjöns magasin. Den är konstruerad likt ett parkeringshus för att mer effektivt utnyttja den begränsade ytan som finns i anslutning till kraftverket. Samtliga nedströmslösningar utgörs av snedställda alfagaller med avledare. De snedställda fingallren är placerade framför turbinintagen och kan hissas upp och ner. I nedfällt läge når de cirka 4 meter ner i vattenmassan. I gallrens övre del finns öppningar som leder fisken via en lockvattenström ut i en avledningsanordning, där fisken skickas vidare nedströms.  Det är första gången denna teknik installeras i Sverige, men den bygger på noggranna studier om vandringsfiskars beteende. Utformningen ser i princip ut på samma sätt vid alla tre vattenkraftverk.

– Den första fisken, en braxen, kom redan 30 minuter efter att vattnet släpptes på i fiskvägen. Därefter kom flera sikar, mörtar och abborrar och efter något dygn så passerade också den första siljansöringen – målarten för hela fiskvägsprojektet, säger Marco Blixt.

Ett stort tack går till alla inblandade som har varit med och kämpat i flera år för att få denna helt unika och innovativa fiskvägslösning på plats. Skarp drift av fiskvägen i Spjutmo med lockvatten och samtliga fiskvägar för nedströmsvandring är planerad att starta den 7 juli.