Pressrelease

Med värmen och solen kommer snösmältningen i fjällen i gång

12 maj 2023, 06:40

Nu har värmen kommit tillbaka och när det är plusgrader dygnet runt sätter snösmältningen igång på allvar, även på hög höjd. Flödena i vattendragen stiger dag för dag och upp till normala vårflöden under helgen och i början av nästa vecka.

Vårflodsbild 2022

-Vädret senaste veckan och prognosen för de kommande dagarna gör att risken för en stor vårflod har minskat betydligt. Mycket regn under andra halvan av maj månad kan förändra läget, men nu ser det bra ut för att vårfloden ska passera utan några större problem, säger Claes Kjörk, vattenregleringsspecialist på Fortum.

Dalälven
I Västerdalälven stiger flödet dag för dag de närmaste fem dygnen. Efter det ser det ut att plana ut. Vad som händer därefter beror på nästa veckas väder. Fortsätter det att vara varmt och torrt kommer flödet sjunka, men kommer det regn kommer flödet vara kvar på samma nivå eller stiga.

I Österdalälven får allt mer vatten från Rotälven och även här kommer flödet öka under närmaste dagarna. Tappningen från Trängslet kommer vara lågt och det är ingen risk för höga flöden den närmaste tiden. Just nu är det över 0,5 m kvar till högsta regleringsgränsen i Siljan och det finns möjlighet att minska tappningen från Siljan när flödet ökar i Västerdalälven. Det innebär att flödet nedströms kommer ligga kvar som det varit den senaste veckan. Nivån i Runn väntas stiga10-20 cm.

Klarälven
I Klarälven ökar tillrinningen till Höljes och nivån i Höljessjön stiger. Tappningen planeras öka lite under kommande helg. Det är ingen stor ökning som är planerad och ökningen förväntas inte ge några problem nedströms. I nästa vecka kommer tappningen fortsätta att öka lite dag för dag. Flödet nästa vecka förväntas vara under en normal vårflod och därmed inte ge några högre nivåer än vad som regelbundet inträffar under vårfloden. Flödet längre fram i tiden beror på vilket väder vi får under andra halvan av maj.