Pressrelease

Nederbörd och varmt väder gör att vårfloden startar denna vecka

14 april 2023, 07:54

Flödena i vattendragen kommer öka snabbt de närmaste dagarna. Ökningen sker successivt från en låg nivå och i de större vattendragen förväntas flödet eller vattennivån inte orsaka några problem den närmsta veckan. 

Vårflodsbild 2022

Enligt prognosen kan vi förvänta oss soliga, varma dagar och kalla nätter under nästa vecka. Det påverkar flödena som kommer fortsätter att öka, men långsammare än vad de gör under de kommande dagarna.  

Hur höga flöden det kommer att bli som högst och när detta inträffar är för tidigt att säga enligt Claes Kjörk, vattenregleringsspecialist på Fortum. Han räknar dock med att flödestoppen i Klarälven och Dalälven kommer under maj.  

Nivån i de större reglerade sjöarna är fortfarande låg och det finns gott om plats i magasinen för att ta hand om en stor del av vårfloden.   

Siljan har nått årets lägsta nivå och kommer snart att börja stiga. Runn har också nått sin lägsta nivå för detta år och kan förväntas börja stiga inom någon vecka. I Svärdsjövattendraget har tappningen från de större magasinen minskats och nivån Amungen och Balungen har börjat stiga.  

I Klarälven är Höljessjön helt tömd i väntan på smältvattnet från Norge. Tillflödet har börjat öka men är fortfarande lågt. I början av nästa vecka kommer tappningen från Höljes öka, men någon hög tappning förväntas inte under april. I nedre delen av Klarälven ökar flödet dag för dag när snön i norra Värmland smälter. Ökningen sker från en låg nivå och något högt flöde som kan orsaka problem förväntas inte den närmaste tiden.  

I Norsälven stiger flödet i alla vattendragen som mynnar i Fryken, där nivån nu börjar stiga. Sjön Kymmen stiger nu med cirka 1 decimeter per dag och förväntas nå en normal sommarnivå lite tidigare än normalt. Rottnan är fortfarande låg och kommer troligtvis vara låg en till två veckor till eftersom vi förväntar oss lite mer vatten än normalt till sjön och då behövs lite extra volym till att lagra vatten för att undvika hög tappning från sjön.  

-Även om vi inte ser någon risk för höga flöden den närmaste tiden uppmanar vi fastighetsägare och andra som har egendom nära vattnet att inte lämna något i områden som är översvämningskänsliga, säger Claes Kjörk.