Pressrelease

Regeringens besked om ett högkostnadsskydd från regeringen och ansvariga myndigheter i grunden positivt

28 oktober 2022, 06:57

Många hushåll och företag i prisområde 3 & 4 har under en längre tid vittnat om en situation som inte är långsiktigt hållbar och för allt fler elkunder har den utvecklats till att bli en akut risk. Stödåtgärder på den här skalan är i regel svår att få helt heltäckande, vår bedömning är trots det att regeringens besked kommer ge en välkommen lättnad för många kunder.

Nuclear women 1

I grunden finns dock ett antal strukturproblem med effektunderskott och bristande stabilitet i kraftsystemet som behöver lösas för att komma bort från den här typen av akuta insatser som vi ser för andra gången på mindre än ett år.