Ren inhemsk vindkraft stärker Finlands energisjälvförsörjning

11 september 2022, 10:00

Kalax vindkraftpark i September

Fortums målsättning är att öka den finländska vindkraftsproduktionen. Förhållandena i Österbotten lämpar sig utmärkt för utveckling och byggande av vindkraftsparker. Det lokala samarbetet är en nyckelfaktor då det gäller acceptans av och lyckat genomförande av projekten.

Kalax vindkraftspark, som har varit i drift sedan slutet av år 2020, är den största vindkraftsparken i Närpesregionen. Fortums åsiktsenkät visar att 83 procent av Närpesborna förhåller sig positivt till Kalaxprojektet. Kalax vindkraftspark invigdes vid ett öppet publikevenemang fredagen den 9 september.

”Vår enkät visade att 75 procent av Närpesborna anser att vindkraften är nödvändig för stävjandet av klimatförändringen. Det är viktigt att invånarna inser och förstår vindkraftens klimatfrämjande betydelse. Den inhemska förnyelsebara vindkraften spelar en verkligt central roll i uppnåendet av ett kolneutralt energisystem. Fortums målsättning är att öka den finländska produktionen av ren energi med framförallt vindkraft”, säger direktör Mikko Iso-Tryykäri som ansvarar för Fortums vindkraftsrelaterade utvecklingsprojekt.

Kalax vindkraftspark producerar årligen 300 000 MWh förnyelsebar elektricitet. Produktionen gagnar direkt många lokala företag genom att främja deras utsläppsreduktion. Cirka 70 procent av vinkraftsprakens elproduktion säljs via långvariga avtal direkt till det inhemska energibolaget Neste. Elektriciteten från Kalax täcker därtill omkring hälften av det lokala destilleret Koskenkorvas elförbrukning.

”Vi är verkligen nöjda över Närpesbornas positiva inställning till Kalax vindkraftspark. Det utmärkta samarbetet med de lokala markägarna och aktörerna, som har burit genom hela projektet – från planering till byggande, har varit uttalat viktigt för oss”, säger projektutvecklingschef Hans Vadbäck.

”Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete med invånarna och aktörerna i Närpesregionen och övriga Österbotten även i framtida vindkraftsprojekt. Vi är övertygade om att den stora acceptansen för Kalax vindkraftspark möjliggör realisering av nya framtida vindkraftsprojekt i området”, avrundar Hans Vadbäck.

 

Enkäten genomfördes av Taloustutkimus Oy på uppdrag av Fortum. Vid undersökningen kartlades 18-79-åriga Närpesbors åsikter om Närpesbaserad vindkraft. I enkäten, som gjordes under perioden 29.8 - 30.8.2022, deltog 202 personer i den aktuella målgruppen.

 

Ytterligare information:

Mikko Iso-Tryykäri, Head of Wind Power Development, +358 50 453 2650